การ์ตูนที่หนูทำเรื่อง น้องหมีอยากมีฟันสวย ทำจาก macromedia flash 8.0 เวลา 1 นาที แต่เนื่องจาก8แฟรมต่อวินาที หนูทำแล้วรู้สึกว่า ภาพไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร หนูเลยเลือกทำ 12 เฟรมต่อวินาที และเลือกใส่เสียงดนตรีบรรเลง เพื่อให้การ์ตูนมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

ส่วนในเรื่องของงานวิจัย หนูทำวิจัยเชิงทดลองคู่กับ นิธิกานต์ ค่ะ เรื่องความพึงพอใจในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ซึ่งได้ทำการวิจับและรวบรวมสรุปผลเสร็จเรีบยร้อยแล้วค่ะ