GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ประกอบการจำหน่ายสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช จ.นครราชสีมา

ชัยภัทร ธีรชาญไชย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน

ผลการศึกษา
ผลตรวจ ChE สูงเกินร้อยละ 50 แนะ นำให้ปรับงาน หยุดงาน ปรับปรุงร้าน การหยิบจับขวดสารเคมีฯ ควรสวมถุงมือ ถุงพลาสติก  ล้างมือหลังหยิบจับ ปริมาณสารเคมีมีพื้นที่มากกว่า 10 ตร.. ควรมีโกดังแยกต่างหาก

- ความร้อน ควรมีพัดลมระบายอากาศ ปลูกต้นไม้ มีม่านบังแดด อายุน้อยกว่า 40 ปี เพศหญิงควรตรวจสุขภาพทุกปี การแบ่งขาย กลิ่นฉุน วางสารเคมีปะปนกัน ควรเลิกปฏิบัติปรับปรุงร้าน และมีการตรวจตราโดยเจ้าหน้าที่เกษตร , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์กรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 53096
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)