การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับองค์กรสาธารณสุขภาครัฐ

(Development of Learning Organization Audit Instrument for Public Health Sector)

 

สุดารัตน์ ลิมปะพันธ์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

ผลการศึกษา
เครื่องมือตรวจสอบองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับองค์กรสาธารณสุขภาครัฐ แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ คือ การเรียนรู้ (Learning) คน (People) เทคโนโลยี (Technology) ความรู้ (Knowledge) และองค์กร (Organization) องค์ประกอบทั้ง 5 มี ความสัมพันธ์กันทั้งหมด คือ องค์ประกอบด้าน คน เทคโนโลยี  ความรู้ และองค์กร จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีทิศทาง ส่วนองค์ประกอบการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบที่แทรกซึมอยู่ในองค์ประกอบทั้ง 4 อย่างแยกกันไม่ออก

-เครื่องมือตรวจสอบองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับองค์กร สาธารณสุขภาครัฐ ยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่บ้าง เนื่องจากได้ทดลองตรวจสอบกับองค์กรเพียงแห่งเดียว ดังนั้นจึงควรทำการทดสอบเครื่องมือและปรับปรุงต่อไป เพื่อให้เครื่องมือมีความเที่ยงตรงมากที่สุด

-เครื่องมือตรวจสอบองค์กรแห่งการเรียนรู้ชุดนี้ นับว่าเป็นก้าวแรกที่มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เฉพาะองค์กรสาธารณสุขภาค รัฐโดยตรง ซึ่งองค์กรสาธารณสุขภาครัฐที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้า สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควรมีการตรวจสอบองค์กรเป็นเบื้องต้นก่อน เพื่อจะได้ทราบว่าองค์กรยืนอยู่ ณ จุดใด พร้อมที่จะพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพียงไร และแผนการพัฒนาองค์กรที่เหมาะสมนั้นควรเป็นอย่างไร


 

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#learning#สาธารณสุข#organization#research#องค์กรแห่งการเรียนรู้#งานวิจัย#ผลงานทางวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 53095, เขียน: 03 Oct 2006 @ 12:15 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 14:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)