ปีนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ ในวันที่ 29 กันยายน 49 เป็นวันปิดงบประมาณพอดี ได้มีการเชิญชวนให้ทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลือง บรรยากาศในปีนี้ตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากกว่าการที่ทุกคนมาพร้อมกันบริเวณงานที่จัดเตรียมไว้
 
    ผมให้คุณจักร (นายช่างเทคนิค)  นำป้ายประชาสัมพันธ์งานออก และให้พนักงานทำความสะอาด ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนบริษัทจ้างเหมาทำความสะอาดใหม่ ถือป้ายประชาสัมพันธ์งาน โดยตั้งขบวนที่คณะพยาบาลบาลศาสตร์ ซึ่งอยู่ติดกับคณะสหเวชฯ ผมได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวนให้ทุกคนมาพร้อมที่บริเวณงานและตั้งขบวน 4 แถว เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ของคณะ ( Big Cleaning Day) โดยเดินไปรอบสระน้ำของคณะ
ปีนี้มีผู้มาร่วมขบวนเยอะ เนื่องจากมีน้อง ๆ นิสิตมาร่วมขบวนด้วย ทำให้บรรยากาศดูคึกคัก และเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทุกคน ผู้บริหารของคณะได้ร่วมเดินด้วย

    เมื่อทุกคนมาถึงบริเวณงาน ผมให้ทุกคนปรบมือที่ร่วมกันรณรงค์กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ หลังจากนั้นผมได้กล่าวรายงานตามภาษาบอย ๆ อีกตามเคยไม่มีร่างคำกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงคำกล่าวเปิดงานของท่านคณบดีด้วย

     หลังจากเปิดงานเสร็จ ลำดับถัดไปมีการมอบไม้กวาด ซึ่งท่านคณบดีได้ลงทุนซื้อมาเอง ผมได้ให้ผู้แทนแต่ละหน่วยงานมารับมอบไม้กวาด ซึ่งผมเรียกว่าไม้กวาดทองคำ จากคณบดี เพื่อให้แต่ละหน่วยไปช่วยกันเนรมิตพื้นที่ของตัวเองให้สะอาด เรียบร้อย โดยช่วงบ่ายจะมีการตรวจพื้นที่ เพื่อประเมินผลการทำกิจกรรม 5 ส. แต่ละพื้นที่ และมีการมอบรางวัลให้สำหรับพื้นที่ 5 ส. ยอดเยี่ยม โดยแบ่งเป็น

  •   โซนผู้บริหาร
  •   โซนคณาจารย์
  •   โซนเจ้าหน้าที่
  •   โซนห้องปฏิบัติการ


        

         
       

        
           

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                          3 ต.ค. 49