1. สิ่งที่คาดหวัง

- อยากให้จัดอย่างนี้ทุกๆปีครับ

2. ได้อะไรเกินความคาดหวัง

- ในการประกวดของสำนักงาน ส่วนของห้องสำนักงานน่าจะได้รับรางวัล ทั้งที่มีคนมากกว่า ห้องพัสดุ พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละคนก็น้อยกว่าห้องพัสดุ ขอชมห้องพัสดุมากครับที่ทำ 5 ส. อย่างต่อเนื่องครับ

- มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก น่าดีใจครับ ขอชมเชยภาควิชาเทคนิคการแพทย์มากครับ

3. ได้อะไรน้อยกว่าความคาดหวัง

- ไม่มี 

4. ข้อเสนอแนะ

- ควรจัดวันรดน้ำผู้ใหญ่ รดน้ำผู้ใหญ่เสร็จแล้วทำความสะอาด ถืเป็นวันปีใหม่ของไทย และทำความสะอาดบ้านด้วยครับ 

- การทำ 5 ส. ควรทำทุกวันไม่ใช่ทำเฉพาะวันทำความสะอาดใหญ่