ข้าพเจ้าสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพระดับช่วงชั้นที่ 3 ได้เข้ารับการอบรมทำขนมเค้กเพื่อจะได้นำมาสอนเด็กได้รู้เทคนิคเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและนำประสบการณ์ของตนเองคิดค้นในการตีแป้ง  ในชั่วโมงการเรียนการสอนเด็กทำเสร็จแล้วจะนำมาให้ครูชิมและเด็กสามารถทำขนมขายได้เมื่อจบการศึกษาแล้วมีอาชีพเสริมในการหารายได้