สิ่งที่คาดหวัง :   กิจกรรม 5 ส ช่วยทำให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการทำงานที่มีระเบียบเรียบร้อย มีใจรักสถานที่ทำงาน และมีความร่วมมือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น น่าทำงานมากขึ้น

ได้อะไรเกินคาดหวัง :   ได้เห็นภาพความประทับใจในการช่วยกันทำกิจกรรม 5 ส  ของแต่ละหน่วยงาน

ได้อะไรน้อยกว่าความคาดหวัง :   ไม่มี

ขอเสนอแนะ  :  น่าจะจัดงานนี้ในช่วงวันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งก็หมายความว่าเราจะได้ทำความสะอาดบ้านของเราไปด้วยงัยค่ะ