ธรรมะท่านพุทธทาส

การสอนคนที่เป็นบัวแต่ละเหล่าย่อมมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันออกไป
       คนเราเกิดมาชาติหนึ่ง  ถ้ารู้จักแต่ทำมาหากินเลี้ยงร่างกายอย่างเดียว  ไม่รู้จักแสวงหาธรรมะมาหล่อเลี้ยงจิตใจให้สุขสงบเย็นด้วยแล้ว  การเกิดมานั้นก็เป็นการเกิดมาเพื่อทนทุกข์ทรมาน  ติดคุกติดตะรางในทางวิญญาณชนิดหนึ่งไปจนตายทุก ๆ ชาติทีเดียว 
     
นี่เป็นตอนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านพุทธทาสภิกขุ  แห่งสวนโมกขพลาราม  ซึ่งแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้ว แต่คำสอนของท่านยังสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจของชาวพุทธชั่วนิรันดร์  พินัยกรรมที่ท่านทำไว้ก่อนมรณภาพที่ระบุถึงเรื่องการจัดการสังขารของท่านให้เป็นไปตามธรรมชาตินั้น น่าจะเป็นธรรมะบทสุดท้ายของท่าน  ที่เตือนชาวพุทธทั้งหลายให้ตระหนักในธรรมชาติที่ปราศจากตัวกู
ของกู ไม่ให้ยึดมั่นที่ตัวบุคคล  เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นความว่าง  ถ้าสามารถทำจิตใจว่างก็จะเกิดสติปัญญาสามารถแก้ปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่าง  ธรรมะท่านพุทธทาสจึงไม่มีวันตายไปจากโลกนี้ เพราะคำสอนของท่านเป็นวิทยาศาสตร์  สอนให้คนรู้จักแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา  ดังเช่นคำสอนของพระพุทธองค์  การดำรงตนของท่านพุทธทาสอย่างเป็นธรรมะที่ไม่ยึดติดกับตัวกูของกู  ดำเนินชีวิตด้วยความมีสติปัญญาเรียบง่ายจนตลอดชีวิตของท่าน  ย่อมถือเป็นแบบอย่างที่เป็นมรดกอันมีค่าที่พุทธศาสนิกชนควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  แหล่งข่าวจากผู้ใกล้ชิดกล่าวว่า ภายในห้องส่วนตัวของท่านไม่มีสมบัติที่มีค่าทางวัตถุ ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว แต่สิ่งที่ล้ำค่าที่หลงเหลืออยู่ก็คือ คำสอน ที่จารึกอยู่ในสมุด  ในเศษกระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อย เช่น กระดาษข้อสอบที่นักเรียนใช้แล้ว เป็นต้น 
    
มหรสพทางวิญญาณภายในสวนโมกขพลาราม ล้วนเป็นสื่อการสอนทางธรรมะช่วยปรุงแต่งจิตใจให้ว่างเป็นธรรมชาติและเกิดสติปัญญาทั้งสิ้น  นอกจากการสอนด้วยมหรสพทางวิญญาณแล้ว 
   
ท่านพุทธทาสยังสร้างบทเรียนหลายอย่าง เพื่อประเทืองปัญญาให้แก่บุคคลทั่วไปที่ไปสนทนาธรรมด้วย ตัวอย่างหนึ่งคือ ท่านเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่ง     ท่านตั้งชื่อให้มันว่า  สมพาล
(ไม่ใช่สมภาร)  เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ในการสอนคน 
     
วัน ๆ เจ้าสมพาลจะคลุกคลีใกล้ชิดท่านพุทธทาสตลอดเวลา  ญาติโยมมากราบและสนทนาธรรมด้วย ท่านก็จะทำหน้าที่เป็นสมภารสอนธรรมะไปด้วย 
      
วันหนึ่ง คุณยายคนหนึ่งมากราบท่านเพื่อขอเลขเด็ดจากท่าน ท่านก็หัวเราะและบอกคุณยายว่า 
     "
ขอให้โยมไปขอเลขเด็ดกับสมพาล  ที่นอนอยู่ใต้โต๊ะนั่นเถอะนะ "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#สาระน่ารู้

หมายเลขบันทึก: 53057, เขียน: 03 Oct 2006 @ 08:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)