บันทึกภูมิปัญญาเกษตรกรนี้ ผมบันทึกจากการเข้าร่วมเวทีการ ลปรร. PAR อาหารปลอดภัย ณ บ้านแก้วสุวรรณ  ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 26 กันยายน  2549
          เจ้าของภูมิปัญญาคือ คุณทองหล่อ  ทรัพย์เจ้าภญา   ได้ทดลองนำกลอยมากำจัดหอยเชอรี่  โดยคุณทองหล่อได้เล่าวิธีกำจัดหอยเชอรี่ให้ฟังว่า
  • ใช้หัวกลอยสดมาหั่นฝานบาง
  • นำหัวกลอยที่หั่นสดๆ ไปรยในแปลงนาที่หอยเชอรี่ระบาด
  • อัตราการใช้ประมาณ 5 กิโลกรัมต่อ 1 งาน (20 กก./ไร่)
  • หอยเชอรี่จะมากินหัวกลอย ประมาณ 3 วัน หอยจะตาย
  • หรือการตายของหอยอาจเกิดจากการกินหัวกลอย แล้วตอนกลางวันจะขยับตัวเพื่อหลบแดดไม่ได้ ก็จะถูกแดดเผาตาย 

          คุณทองหล่อ ใช้มาประมาณ 7 ปี รับรองว่าได้ผลจริง แต่จะมีปัญหาก็ตรงที่หัวกลอยอาจหายากและใช้ในปริมาณที่มาก  เพราะส่วนใหญ่เกษตรกรจะทำนารายละ หลายสิบไร่จนถึงร้อยไร่ ทำให้เกษตรกรไม่ค่อยนิยม  แต่หากได้มีการปลูกกลอยเอง หรือหาวิธีที่ทำให้การใช้สะดวกมากขึ้น  อาจขยายผลไปสู่เกษตรกรทำนารายอื่นๆ ให้หันมาใช้พืชจากธรรมชาติทดแทนสารเคมีกันมากขึ้นครับ


 
          ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
          คุณทองหล่อ  ทรัพย์เจ้าภญา
          เลขที่ 18  หมู่ที่ 3 บ้านแก้วสุวรรณ
          ตำบลมหาชัย
          อำเภอไทรงาม
          จังหวัดกำแพงเพชร
บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ
วีรยุทธ  สมป่าสัก