คุณคิดว่าคนที่แพ้เกสรดอกไม้สามารถรับประทานเกสรผึ้งได้หรือไม่คะ เกสรผึ้งถึงแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งแต่ผึ้งไม่ได้สร้างเองโดยตรงนะคะ  แต่ได้จากเกสรตัวผู้ของดอกไม้นานาชนิด  ผู้เขียนทราบมาว่าเคยมีผู้ป่วยที่รับประทานเกสรผึ้งโดยไม่ทราบว่าตัวเองแพ้เกสร  เกิดอาการปวดศีรษะ  อ่อนเพลีย  อุจจาระร่วง คันตามร่างกาย  และความจำเสื่อมโดยไม่ทราบสาเหตุ  อาการเหล่านี้ก็หายไปและเมื่อไปพบแพทย์และหยุดรับประทานเกสรผึ้ง  จึงทราบว่าเป็นอาการแพ้เกสรนั่นเอง  ดังนั้นผู้ที่แพ้เกสรจึงไม่ควรรับประทานเกสรผึ้งนะคะ