เรามาลองเปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่ได้ก่อนนะคะนักผึ้งหนัก  1   กรัม   ให้พลังงาน   3.03  แคลอรี่  น้ำผึ้งปริมาตร 1    มิลลิลิตร ให้พลังงาน   4.32  แคลอรี่ น้ำตาล   กรัม  ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่  (แต่อย่าลืมนะคะว่าน้ำผึ้งปริมาตร 1 มิลลิลิตร ไม่ได้หนัก 1 กรัมนะคะแต่ว่าน้ำผึ้งปริมาตร 1  มิลลิลิตรหนัก 0.704 กรัม ดังนั้นถ้าเราดื่มน้ำผึ้งไป 1 มิลลิลิตรเราจะได้พลังงาน 2.13312 แคลอรี่นั่นอง)

   ดังนั้นรับประทานน้ำผึ้งจึงสามารถนำไปทำเป็นสารให้ความหวานให้กับคนที่ควบคุมนำหนักได้จริงค่ะ แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของการรับประทานด้วยนะคะ อย่าลืมเด็ดขาด