หลาย ๆ  คนอาจจะยังสงสัยว่าน้ำผึ้งบูดได้รึเปล่า  จริง ๆ แล้วน้ำผึ้งบูดได้ค่ะถึงแม้ว่าในน้ำผึ้งจะมีปริมาณน้ำตาลที่เข้มข้นจนเป็นสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการบูดเน่า  แต่ว่าก็มียีสต์บางชนิดที่สามารถทนต่อปริมาณน้ำตาลที่เข้มข้นนี้ได้  แล้วเจ้ายีสต์ตัวนี้แหละค่ะที่ทำให้น้ำผึ้งบูดเสีย  แต่การบูดของน้ำผึ้งไม่เหมือนการบูดของอาหารนะคะเพราะการบูดของน้ำผึ้งคือการถูกหมักให้เป็นแอลกอฮอล์  แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถป้องกันการบูดของน้ำผึ้งได้โดยการเก็บรักษาให้น้ำผึ้งมีความชื้นระหว่าง 17 – 18 % (ปริมาณความชื้นสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดปริมาณน้ำตาล (Refractometer) )