งานวิจัยที่ผมและคณะทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเตรียมน้ำยาตรวจหาครีอะตินินในซีรัมและปัสสาวะโดยใช้เครื่องตรวจอัตโนมัติ Synchron CX3 เป็นงานวิจัยที่ง่ายสำหรับคนอื่น แต่สำหรับผมไม่ง่ายเลยเพราะผมไม่เคยทราบขั้นตอนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลย  ผมเคยทำงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ เลยนำความรู้ที่พอมีอยู่บ้างมาประยุกต์ใช้ แต่ก็ใช้ได้ไม่สมบูรณ์ ผมเลยต้องอ่านงานวิจัยของคนอื่นที่เขาทำมาแล้วในเรื่องที่ใกล้เคียงกัน มาอ่านและดูขั้นตอนและวิธีการศึกษา ผมโชคดีที่เลือกทีมวิจัยได้ตรงงานมากเลย คือ   

-มีพี่อนุชา (ห้องเตรียมสาร) มาเป็นทีมด้วย เพราะพี่อนุชามีความรู้เรื่องสารเคมีต่างๆเป็นอย่างดี ทำให้งานวิจัยทำได้รวดเร็วในขั้นตอนเตรียมน้ำยา

- ขั้นตอนต่อมาคือนำน้ำยาที่ได้มาใช้กลับเครื่องตรวจอัตโนมัติ Synchron CX3 แล้วมาเปรียบเทียบระหว่างน้ำยาบริษัทกับน้ำยาที่เราเตรียมขึ้น โดยเลือกตัวอย่างที่เหลือจากงานประจำมาทำทดสอบเปรียบเทียบขั้นตอนนี้มีคนช่วย 2 คนคือ คุณศิริ และคุณบุญเลิศ ทั้งสองคนเป็นคนที่ค่อนข้าง Active มากทำให้ขั้นตอนนี้เสร็จภายใน 3 เดือน

- ขั้นตอนสุดท้ายที่คิดว่ายากที่สุดคือการเขียนวิจัย  ตอนนี้เสร็จไปแล้ว 80 % แต่ก็ต้องหยุดไว้ก่อน (พักชั่วคราว)   

  ผมมีความถูมิใจที่เลือกทีมได้ถูกต้องทำให้งานเดินถูกทางไม่สะดุดกลางคัน เดี๋ยวถ้ามีเวลา(ตอนลูกไม่อยู่) จะมาเล่าเหตุผลที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้