ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑ ถึง วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ พายุไต้ฝุ่น "ช้างสาร" หรือ "Xanesane" ได้พัดขึ้นฝั่งประเทศเวียตนาม และเข้าสู่ประเทศไทย

มีรายละเอียดของพายุที่ URL

http://www.wunderground.com/tropical/

http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/natural_hazards_v2.php3?img_id=13913

และสามารถชมภาพแสดงการเคลื่อนตัวของพายุ โดยเลื่อนเมาส์ไปด้านล่างของจอไปที่ West Pacific Infrared และมีลิงค์ไปที่ URL

http://www.ssd.noaa.gov/mtsat/wpac/loop-avn.html

 -------------------------------------------------------------------

อรรถชัย, เชียงใหม่

๒ ตุลาคม ๒๕๔๙