• รายงานต่างๆที่สะสมไว้ต้องรีบทำส่งให้เสร็จ
  • ค้างไว้หลายวิชาเลยครับ  สู้ สู้ตายครับ
  • นอนก่อนครับ
  • วันนี้เข้ามาโฉมหน้าตาเปลี่ยนไป  สวยกว่าเดิม
  • วันนี้ไปช่วยเพื่อนกะมอมขนย้ายหอพัก กับสถานที่ทำงานใหม่เหนื่อยมากๆ