ประชุมสัมนา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร เรื่อง"ทิศทางของกลุ่มเกษตรกรกับภาวะโลกร้อน"  ที่ สันนิบาสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2554

สถานที่: สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (0)