บูรณาการหน่วยงานด้วยการจัดการความรู้เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ เมืองแห่งการเรียนรู้

โครงการนำร่องที่หารือกันจะจัดทัพภาครัฐเพื่อเข้าไปเสริมการจัดทำแผนพัฒนาของชุมชน ถ้านำมาเชื่อมโยงกันจะทำให้งานพัฒนาชุมชนเสริมพลังทวีคูณ

การบูรณาการ(เชื่อมโยงการทำงานอย่างมีเป้าหมาย)ของหน่วยงานภาครัฐในจ.นครศรีธรรมราชด้วยกระบวนการจัดการความรู้ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เมืองแห่งการเรียนรู้

ผู้ว่าวิชม ทองสงค์ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์นี้อย่างน่าประทับใจยิ่ง เพราะการหารือกับท่านเมื่อวันที่10ต.ค.ในห้องรับรองใช้เวลาตั้งแต่ 8.3-11.00น.อย่างเป็นกันเองมาก พวกเราซึ่งมีทั้งคุณเอื้อและคุณอำนวยประมาณ 11 คน รวมทั้งน้ายงค์(คุณประยงค์ รณรงค์)พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน เสมือนเป็นวงน้ำชาของกลุ่มผู้สนใจงานพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างบูรณาการ

ท่านผู้ว่าเข้าใจแนวทางการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้ง (ผมทราบจากอ.สำราญ คุณอำนวยจากกศน.ว่าท่านได้นำแนวทางการจัดการความรู้เสนอในที่ประชุมเครือข่ายกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์จ.นครศรีธรรมราชจำนวน100กลุ่มประมาณ400คนเมื่อปลายเดือนก.ย.โดยพูดถึงวงเรียนรู้คุณเอื้อ คุณอำนวยและคุณกิจตามที่เราเรียนรู้กันในช่วง5-6เดือนที่ผ่านมา เสมือนกับเป็นประธานคุณเอื้ออย่างแท้จริง ในวงเรียนรู้คุณอำนวยเมื่อวาน ผู้เข้าร่วมหารือในวันที่10คนอื่นๆก็ชื่นชมท่านและเห็นด้วยกับอ.สำราญ)
ประเด็นเชื่อมโยงอย่างไม่คาดฝันในวงน้ำชา(กาแฟ)ในวันนั้นคือการร่วมหารือของน้ายงค์ซึ่งมี  แนวคิดที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา รัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนซึ่งเป็นต้นแบบในการทำแผนแม่บทชุมชน ทำให้มองเห็นความเชื่อมต่ออย่างสำคัญของโครงการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐคือ

น้ายงค์มีแนวคิดจัดทัพชุมชนเพื่อให้ภาครัฐเข้ามาเสริมตามแผนของชุมชนที่ได้จัดวางไว้อย่างเป็นลำดับ
โครงการนำร่องที่หารือกันจะจัดทัพภาครัฐ(บูรณาการ)เพื่อเข้าไปเสริม(ทำหน้าที่คุณอำนวย)การจัดทำแผนพัฒนาของชุมชน ถ้านำมาเชื่อมโยงกันจะทำให้งานพัฒนาชุมชนเสริมพลังทวีคูณ

ผมคิดว่า โครงการนำร่องนี้มาถูกทางแล้ว (เกิดผลกระทบที่น่าภูมิใจ)
สำหรับความสำเร็จของโครงการในพื้นที่ 3 ตำบลเป้าหมายต้องลงลึกในวงเรียนรู้คุณเอื้อและคุณอำนวย ซึ่ง
1.ด่านแรกในเรื่องการสร้างภาพฝันร่วม หลังจากเรียนรู้กันมาพักหนึ่ง คุณอำนวยเริ่มชัดเจนและกำลังฝึกทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุภาพฝันที่ตั้งไว้
2.คุณเอื้อกำลังเกิดวงเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยมีประธานคุณเอื้อที่มีบารมีและความเข้าใจอย่าง ลึกซึ้งเข้ามาเป็นหลักในการขับเคลื่อนงาน
3.เพื่อให้การจัดการความรู้เกิดผลสำเร็จอย่างเห็นผลได้เป็นลำดับชั้น ต้องสร้างพลังให้กับคนทำงาน ด้วยการฉลองความสำเร็จตามเข็มไมล์(เป้าหมาย)รายทางที่ตั้งไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)