Creativity กับ KM

Creativity กับ KM

         คุณหมออนุวัฒน์  ศุภชุติกุล   กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้   โดยได้บอกผมไว้หลายวันแล้วว่าตอนนี้บู๊ลิ้มด้านการพัฒนาคุณภาพหันมาเล่นเรื่อง creativity กันมาก

                                    

                                             ปกหนังสือ

         ผมเห็นด้วย   และคิดว่าในการใช้ KM พัฒนางานและพัฒนาคนไปสู่ LO นั้น   Creativity เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง   เราคิดว่าในปี 2549 จะเป็นปีที่ สคส. หาเครื่องมืออื่น ๆ อีกหลายตัวมาประกอบเข้ากับ KM   และ สคส. จะส่งเสริมเครื่องมือเป็นชุด ๆ   KM กับ Creativity จะเป็นชุดหนึ่ง

         ที่ สคส. เรามีประสบการณ์ตรงในการสร้างและใช้ creativity   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฝึกคนให้มี creativity โดยไม่รู้ตัว   ไม่รู้ว่าถูกฝึกด้วยซ้ำ   เพราะจริง ๆ แล้ว creativity เป็นคุณสมบัติของมนุษย์   เป็นสิ่งที่ติดมากับความเป็นมนุษย์   แต่การศึกษาการเลี้ยงดูและกฎเกณฑ์ทางสังคม   กฎเกณฑ์ในที่ทำงานมากดทับปิดกั้นมันเสียหมด   วิธีการสร้างและใช้ creativity ที่สำคัญที่สุดสำหรับสังคมไทยคือ   ขจัดอุปสรรคที่กดทับนั้นเสีย   แต่เรื่องมันไม่ง่ายเหมือนพูด (หรือเขียน)   จึงต้องมีการสร้างเครื่องมือมาช่วย

         ผมยังไม่รู้ว่าเครื่องมือคืออะไร   แต่คิดว่าไม่เหลือกำลังครับ   เราจะใช้วิธี "เรียนรู้รวมหมู่" สร้างเครื่องมือนี้ในปี 2549 ครับ

วิจารณ์  พานิช
   9 ต.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

สุภกร
IP: xxx.90.139.18
เขียนเมื่อ 

สารภาพบาปครับ

ผมคนหนึ่งมีผู้เมตตามอบหนังสือดีให้อญุ่เนืองๆ

แต่ปัญหาปากคอกคือมีเพียงไม่กี่เล่มที่ผมได้อ่านจริงๆ

เนื่องจากหาเวลาได้ยาก  และแม้มีเวลาก็สมาธิแตก  อ่านเอาเรื่องไม่ค่อยได้

ใครมีเคล็ดลับในการสกัดความรู้จากหนังสือดีๆก็อยากขอเป็นวิทยาทานครับ