เก็บตกวลีที่ถูกใจ ที่ได้จากเวที การจัดการความรู้ของ 13 ราชภัฎ

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วลีสะดุดใจ

"ฝ่ายวิชาการ (อย่างเรา) มักจะใช้ หัว (แนวคิดทฤษฎีเชิงวิชาการ) เป็นหลักในการขับเคลื่อนงาน   แต่ชาวบ้านเขามักจะใช้ มือ (การปฏิบัติ) และ หัวใจ (ฉันทะ) ในการขับเคลื่อนงาน     ดังนั้น  เมื่อฝ่ายวิชาการลงไปทำงานกับชุมชน  ก็จะใช้ความเคยชินของตัวคือ  ยึดแนวปฏิบัติ ที่เน้น  หัว  อย่างที่ตนถนัด  แต่ชาวบ้านเขาไม่คุ้นชินกับแนวปฏิบัติเช่นนั้น     เหมือนกับเราพยายามให้ชาวบ้านวิ่งในลู่อย่างที่เราเคยวิ่ง    แล้วเขาจะวิ่งได้เร็วอย่างไร?   เราต้องเรียนรู้ว่า  ลู่  ที่ชาวบ้านเขาวิ่งนั้น  มันเป็นอย่างไร?  และปล่อยให้เขาวิ่งในลู่แบบอย่างของเขา  ที่เขาถนัด"  

- ที่มา  พี่ทรงพล  เจตนาวณิชย์   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

ขุมความรู้ (ผมคิดเอาเอง) :  การแกะรอยวัฒนธรรมการเรียนรู้ ให้เข้าใจวิถี  จริต ของคนเหล่านั้นจริงๆ    เป็นเรื่องที่ต้องเริ่มทำก่อนและให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ  หากต้องการให้ที่หนึ่งที่ใดเป็น  .........แห่งการเรียนรู้

"ต้องคิดเสมอว่า  ตัวเองเป็นนักเรียน   ต้องเรียนรู้อยู่เสมอ    เมื่อร่วมทำ KM ในการบูรณาการงาน  ร่วมกับส่วนราชการ (9 หน่วยงาน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เล่นบทบาท "คุณเอื้อ"   สิ่งที่เห็นในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน  คือ  หน่วยงานเหล่านั้น สะท้อนออกมาผ่านการกระทำ  แสดงถึงความเป็นนักเรียน  เห็นพัฒนาการบรรยากาศการพูดคุยที่ค่อยเปลี่ยนสภาพของความเป็นมิตรมากขึ้น   ความรู้เปลี่ยนเร็วมาก   ต้องติดตามเรียนรู้กันชนิดต้องไม่กระพริบตาเลยทีเดียว"

- ที่มา  คุณภีม  ภคเมธวี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขุมความรู้ (คิดเอาเองอีกนั่นแหละ) : การออกแบบกระบวนการของการแลกเปลี่ยนความรู้จากการทำงาน  จนกระทั่ง "คุณกิจ" มีพฤติกรรมการเรียนรู้  มากกว่า  การรับรู้   โดยให้เขารู้ตัวเองว่าเขาไม่รู้อะไร  และบอกตัวเองได้ว่าเขาจะต้องเรียนรู้เรื่องใด  ต้องสร้างความรู้อะไร    - เป็นชุดความรู้ที่คุณอำนวยต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาครับ (ตามสไตล์ใคร  สไตล์มัน ตามแต่บริบทที่ซับซ้อนต่างกัน) 

 

ละอองความคิด (ของผมเอง) ว่าด้วย:    ความรู้    กับ   การเรียนรู้ 

"ความรู้ทุกประเภท  เป็นผลผลิตจากการเรียนรู้ของมนุษย์    จึงติต่างว่า (ณ ตอนนี้)   ความรู้จะไม่แสดงพลานุภาพ (เอาไปใช้ในงานได้) หรือถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้เลย    หากคนไม่รู้จักวิธีการเรียนรู้"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (0)