ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2548 บล็อกของ beemanNUKM ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ลำดับที่ 21 ของบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุดแล้วครับ ในจำนวนบันทึกทังหมด 34 บันทึก และอยู่ในหน้าที่ 2 ของการบันทึกสถิติ (1 หน้ามีสถิติ 20 บันทึก)

     การทำอะไรสักอย่างต้องมีเป้าหมาย เป้าหมายขั้นแรกของการเขียนบันทึกที่ไม่ค่อยมีคนอ่าน (อาจจะมีคนอ่านแต่แสดงความคิดเห็นน้อย) มันไม่ค่อยสนุกเท่าไรเลยต้องหาของเล่นที่แข่งกันตัวเอง (ความจริงแข่งกับคนอื่นด้วย) คือเป้าหมายของจำนวนบันทึก (ที่ค่อนข้างมีคุณภาพหน่อย ไมใช่มากด้วยปริมาณ)  เป้าหมายแรกคือ ในเดือนตุลาคมนี้ บันทึกของผมต้องได้ขึ้นไปอยู่หน้า 1 ซึ่งก็หมายความว่า อยู่ใน 20 อันดับแรก (เพราะหน้าหนึ่งมีรายงาน 20 บันทึก)

    ถ้าเป็นมือวางอันดับของเทนนิส ผมก็จะอยู่ในอันดับมือที่ 20 ของโลก (อ้อ ! ไม่ใช่ครับ ของไทยครับ เพราะ Gotoknow เป็นของคนไทยครับ และเป็นแบบไทยๆ ที่ผมคิดว่าดีกว่าของฝรั่งครับ และคนไทยต้องใช้ของไทยครับ ....ผู้พัฒนาระบบโปรดทราบ) ไม่ใช่ครับ ของ Gotoknow ต่างหาก (ในด้านจำนวนบันทึกครับ ยังไม่นับเรื่องคุณภาพ)

   ซึ่งเป้าหมายนั้นไม่ไกลเกินฝัน เพราะอันดับที่ 20 มีบันทึกอยู่แค่ 36 บันทึกเท่านั้น

   ต่อไปเป็นเรื่องแข่งกับตัวเอง คือ ผมต้องการจะเขียนบันทึกให้ได้เฉลี่ยเดือนละ 30 บันทึก หมายความว่า ต้องมีบันทึก (แบบมีคุณภาพด้วยครับ) เฉลี่ยวันละ 1 บันทึก ถ้า 1 ปี ก็จะมี 365 บันทึก (เริ่มนับบันทึกในเดือนตุลาคมนะครับ)

   ถ้าทำอย่างนี้ได้ ปีหนึ่งผมจะมีบันทึกเกิน 400 บันทึกแน่ครับ เพราะบันทึกที่ผมรับผิดชอบมีอยู่ 4 บล็อกครับ.........