ความเห็น 3517

บันทึกไว้เพื่อเป็นสถิติ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.107
เขียนเมื่อ 

     ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ในการตั้งเป้าหมาย "การทำอะไรสักอย่างต้องมีเป้าหมาย" ซึ่งผมจะขอแลกเปลี่ยนกับอาจารย์นะครับ เป้าหมายของผมภายใน 3 เดือนนี้ (ก่อนปีใหม่) คือ ทุกคนในทีมงาน "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน" ณ ตอนที่ตั้งเป้าหมายมี 20 คน (1 ต.ค.48) จะต้องเขียนบล้อกครั้งแรกได้ด้วยตัวเองครับ ฉะนั้นเป้าหมายของผมจึงแตกต่างกับอาจารย์ และดูจะช้ากว่าด้วย แต่ผมให้ความสำคัญว่าทีมต้องไปพร้อม ๆ กัน (ล้ำกันได้บ้าง) แต่เป้าหมายปลายสุด (Ultimate Goals) ไม่น่าจะแตกต่างกันใช่ไหมครับ

     ยุทธวิธีก็เลยถูกงัดมาใช้ เช่น เซ้าซี้เอา เขียนถึงเขาที่ละคน ชื่นชมทันทีที่เขาทำได้ (ผมรู้ว่าเขาอ่านกันอยู่ เพราะเวลาพูดเขาจะรู้ทันกับข่าวสารที่เขียนไว้) ไปซ่อมไปเซตเครื่องให้ถึงที่ ถามถึงบ่อย ๆ บอกว่าผมเขียนสรุปไว้แล้วลองเข้าไปดู เป็นวิทยากรที่ไหนก็จะแนะนำโดยขึ้นจอให้ดูตัวอย่าง ภาพถ่ายอันนี้มีผลมาก ฯลฯ โดยสรุปผมใช้อย่างนี้ครับ คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก

     อันนี้ด้วยความตั้งใจจริงครับ