วันก่อนเขียนเรื่องคนไทยกับการเขียนบันทึกไปแล้ว วันนี้มาว่าเรื่องคนไทยกับการอ่านกันบ้าง ผมเห็นว่าคนไทยโดยเฉลี่ยนั้น ยังอ่านหนังสือกันน้อย

      นายกทักษิณนั้นเป็น Presenter ของนักอ่านที่ดีคนหนึ่ง และในเครือข่ายของ สคส. ผมสังเกตเห็นอาจารย์หมอวิจารณ์และดร.วิบูลย์ของผม ก็ชอบเอาหนังสือมาแนะนำ คนแนะนำหนังสือก็ต้องอ่านหนังสือ (และคนอ่านหนังสือมากควรเขียนหนังสือเก่งด้วย..จริงหรือไม่ ผมว่าน่าจะจริง และเขียนหนังสือได้เป็นธรรมชาติด้วย...แต่ไม่ทุกคน)

     บางคนอาจจะอยากเถียงผมว่า ในมหาวิทยาลัยหรือในห้องสมุดมีคนอ่านหนังสือกันเพียบเลย..  ข้อนั้นผมคงไม่เถียง ผมสังเกตเห็นว่าคนที่อยู่ในเมืองอาจจะอ่านหนังสือเฉลี่ยกันมากหน่อย  แต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในชนบทแล้วอ่านหนังสือกันน้อยมาก

     ถ้าเราอ่านหนังสือน้อย ความคิดเราไม่กว้างไกล ก็ตามคนอื่นเขายากครับ.....

     ผมเคยเดินทางไม่บ่อยนัก แต่เดินทางมาเกือบทุกแบบ รถยนต์ รถโดยสาร (ชั้น 1-3) รถไฟ (ชั้น 1-3), เครื่องบิน ถ้าพบฝรั่งนั่งรอโดยสารอยู่ จะพบว่าเขามีหนังสือมาอ่าน ถ้าพบ 10 คน จะอ่านหนังสือเกิน 5 คน (ที่ไม่ได้อ่านเพราะเขาคุยกับคนอื่นอยู่ แต่ถ้าอยู่คนเดียวเขาก็จะอ่าน)

     ถ้าอยู่บนยานพาหนะ ที่ต้องใช้เวลาเดินทางนาน ๆ เขาก็จะอ่านหนังสือ

     แต่ถ้าเป็นคนไทยแล้ว โอกาสที่เห็นอ่านหนังสือบนยานพาหนะหรือระหว่างรออะไรก็ตาม ผมคำนวณดูว่า ไม่เกิน 10 % หรอกครับ........       

ทำอย่างไร? จึงจะทำให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน

เพราะการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต.....ครับ