กลอยเชื่อว่าทุกๆ คนอยากเจอแต่สิ่งที่ดีๆ ในชีวิต แต่บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบกับอะไรที่มันเลวร้ายในชีวิต ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากกรรมที่เกิดขึ้นกาลก่อน หรือผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (อาจารย์สมลักษณ์หรือผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้ช่วยวิจารย์หน่อยนะคะ)

           ตามหลักของทางพระพุทธศาสนานั้นเชื่อว่า ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการปฏิบัติธรรมให้บรรลุถึงขั้นนิพพานนั่นเอง แต่เราปถุชน คนธรรมดา คงไม่สามารถขนาดนั้น (เพราะคำว่านิพพานนั้นหมายถึงความตายนั่นเอง) กลอยเชื่อว่าทุกคนนั้นกลัวความตายกันทั้งนั้น

            จากการที่ได้ไปเข้าค่ายธรรมมะมา ทำให้กลอยได้รู้ว่าชีวิตของการเป็นผู้สืบทอดศาสนานั้น เป็นชีวิตที่เรียบง่ายมาก และทำให้ตัวกลอยเองรู้สึกว่า ท่านมีความเสียสละมาก ต้องเสียสละทั้งความสุขทางโลก เพื่อจะเข้าสู่ความสุขทางธรรมนั่นเอง ท่านน่ายกย่องมากค่ะ

            ส่วนเรื่องอื่นๆ โต้งคงเล่าให้อาจารย์และเพื่อน ๆพี่ๆ ฟังกันหมดแล้วนะคะ

อยากฝากบอกทุก ๆคนว่า สมาธิเป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ ควรจะฝึกฝนเป็นประจำทุกวันค่ะ

                                                                            น้องกลอย