เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม ผมชวน ครูเล็ก สมัครสมาชิก Gotoknow และเปิดบล็อกเรื่อง "นกแอ่นกินรัง" ซึ่งได้เขียนไป 3 บันทึกแล้ว โดยผมช่วย Edit ทางเทคนิคให้ในช่วงแรก

     พอมาวันนี้ 11 ตุลาคม ผมชวนนิสิต 2 คู่ (มาเป็นคู่) สมัครสมาชิกและเปิดบล็อกในนามบล็อก "beegirls" และ "ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม NU" และภายในเดือนนี้ ผมก็คงชักชวนให้อาจารย์มาเขียนบล็อกได้อีก 2 ท่าน ช่วยดูแลช่วงแรก ๆ เดี๋ยวก็เก่งไปเอง ตอนนี้เพียงภาควิชาฯเดียว มีอาจารย์เขียนบล็อก 2 ท่าน และจะเป็น 4 ท่านในเร็ว ๆ นี้ ต่อไปก็เปิดชุมชนคนรัก Biology อีก

    ผมลองย้อนไปดูตอนผมไปอบรมเรื่อง บล็อก บางครั้งเราพูดทฤษฎีมากไป (คือคนเป็นวิทยากรมีความรู้มากอยากจะให้) แต่ภาคปฏิบัติมันน้อย มันก็เลยไม่ค่อยประสบผลสำเร็จในการชักชวนให้คนเขียนบล็อกเท่าไร เช่น มาอบรม 40 เหลือเขียนอยู่ 2 ที่เหลือหายไปเลย เป็นต้น

    ผมลองคิดดูนะครับ ตั้งทีมอาสาสมัครไปช่วยสอนคนที่เขาอยากเขียนบล็อก ครั้งแรกให้ทำเขียนออกมาให้ได้เลย จะเกิดความภาคภูมิใจ ถ้ามีครั้งแรกแล้วครั้งที่ 2-3 จะตามมาครับ....

สรุปว่าการเขียนบันทึกลงบล็อกไม่ยากอย่างที่คุณคิดครับ