การเขียนบันทึกลงบล็อกไม่ยากอย่างที่คุณคิด (2)

  Contact

  ผมลองย้อนไปดูตอนผมไปอบรมเรื่อง บล็อก บางครั้งเราพูดทฤษฎีมากไป แต่ภาคปฏิบัติมันน้อย มันก็เลยไม่ค่อยประสบผลสำเร็จในการชักชวนให้คนเขียนบล็อกเท่าไร  

     เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม ผมชวน ครูเล็ก สมัครสมาชิก Gotoknow และเปิดบล็อกเรื่อง "นกแอ่นกินรัง" ซึ่งได้เขียนไป 3 บันทึกแล้ว โดยผมช่วย Edit ทางเทคนิคให้ในช่วงแรก

     พอมาวันนี้ 11 ตุลาคม ผมชวนนิสิต 2 คู่ (มาเป็นคู่) สมัครสมาชิกและเปิดบล็อกในนามบล็อก "beegirls" และ "ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม NU" และภายในเดือนนี้ ผมก็คงชักชวนให้อาจารย์มาเขียนบล็อกได้อีก 2 ท่าน ช่วยดูแลช่วงแรก ๆ เดี๋ยวก็เก่งไปเอง ตอนนี้เพียงภาควิชาฯเดียว มีอาจารย์เขียนบล็อก 2 ท่าน และจะเป็น 4 ท่านในเร็ว ๆ นี้ ต่อไปก็เปิดชุมชนคนรัก Biology อีก

    ผมลองย้อนไปดูตอนผมไปอบรมเรื่อง บล็อก บางครั้งเราพูดทฤษฎีมากไป (คือคนเป็นวิทยากรมีความรู้มากอยากจะให้) แต่ภาคปฏิบัติมันน้อย มันก็เลยไม่ค่อยประสบผลสำเร็จในการชักชวนให้คนเขียนบล็อกเท่าไร เช่น มาอบรม 40 เหลือเขียนอยู่ 2 ที่เหลือหายไปเลย เป็นต้น

    ผมลองคิดดูนะครับ ตั้งทีมอาสาสมัครไปช่วยสอนคนที่เขาอยากเขียนบล็อก ครั้งแรกให้ทำเขียนออกมาให้ได้เลย จะเกิดความภาคภูมิใจ ถ้ามีครั้งแรกแล้วครั้งที่ 2-3 จะตามมาครับ....

สรุปว่าการเขียนบันทึกลงบล็อกไม่ยากอย่างที่คุณคิดครับ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In 25th Anniversary Beeman

Post ID: 5256, Created: , Updated, 2013-07-25 15:51:59+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #เรื่องเล่าจากประสบการณ์การทำงานจริง#การเขียนบันทึก

Recent Posts 

Comments (3)

ชาตรี
IP: xxx.28.21.4
Written At 

การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบล็อกเราต้องลงมือปฏิบัติจริง มากกว่าฟังจากวิทยากรหรือจากผู้สอนอย่างเดียว เพราะการเรียนรู้เราต้องเรียนโดยกระทำจริง(Learning By Doing)....

                                                      

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
Written At 

ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคนครับ ผมเองแนะนำบุคลากรสายสนับสนุนโดยเน้นการปฏิบัติ ให้สมัครสมาชิกและสร้าง Blog เลยครับ และตามด้วยภาคทฤษฎีที่หลัง แต่หลังจากนั้นส่วนใหญ่มักจะเงียบไปครับ

สมลักษณ์
IP: xxx.155.14.4
Written At 
ลองศึกษาวิธีการทำงานของ ผู้ใช้นามแฝงว่าชายขอบดูบ้าง ผมว่าน่าสนใจครับ... บางครั้งต้องมีลูกล่อลูกชนบ้างถ้าคิดว่าสิ่งที่เราทำมันมาถูกทางแล้วครับ...ผมติดตามผลงานของคุณบอยมาตลอดครับ ขอเป็นกำลังใจช่วยให้วงของสายสนับสนุนค่อย ๆ โตอย่างมีคุณภาพครับ