ด้วยทางผมอยากจะเห็น Logo เล็ก ๆ ที่แนะนำชุมชนบล็อก ใหม่ดังนี้ จะได้ไหมครับ

เดิม

เป็น

ด้วย

ขอบคุณมาก ๆ นะครับ ทีมีให้อยู่ก็เยอะมากอยู่แล้วครับ

และขอถือโอกาสนี้เชิญชวน นักพัฒนาระบบสาธารณสุข จากขุมความรู้เล็ก ๆ มารวมกันเป็นขุมใหญ่ เพียงใช้วิธีรวมกันแบบเครือข่าย ซึ่งดูรายละเอียดได้ที่ สร้างบล็อกชุมชน หรือ สมัครเข้าบล็อกชุมชน ทำอย่างไร ที่ ดร.จันทวรรณ น้อยวัน แนะนำไว้นะครับ