ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก (3)

การแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพ (ตอนจบ)

ฉากที่ 7 ชัยชัยยศโยกก้อง ไตรตรึงษ์

กรุงศรีอยุธยามีการติดต่อกับต่างประเทศมาแต่ต้น โดยเฉพาะเรื่องการค้าขายพ่อค้าชาติต่างๆล้วนเป็นที่คุ้นเคยของชาวเมือง พ่อค้าหลายคนเข้ารับราชการดูแลการค้าและได้สืบสายสกุลทำคุณประโยชน์แก่ชาติไทยจนเป็นเลือดเนื้อไทย  ต่อมาชาวต่างชาติหลายชาติได้รับพระราชทานที่ดินนอกกำแพงพระนครให้ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่เป็นหมู่พวก มีการแลกเปลี่ยนพระราชสาส์นและเครื่องบรรณาการระหว่างประมุขต่างชาติกับกาตริย์ไทยอยู่หลายครั้ง

417 ปี ที่ราชธานีแห่งนี้ได้สร้างเสริมและผสมผสานประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนเข้าด้วยกันจนถึงวันนี้ จึงได้รับการประกาศเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ขอคำประกาศ จงเป็นประดุจมาลัยเกียรติศักดที่โลกได้มอบแด่บรรพชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกคนที่ได้ร่วมกันรังสฤษฏ์อารยะไว้ด้วยจิต ด้วยรัก และด้วยปรีชาญาณ ขอความเป็นไทยจงอมตะและนิรันดร.


ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ในเดือนธันวาคม ศกนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ครูกรุงเก่าความเห็น (0)