ความเห็น 3515

มาฟังเกี่ยวกับความสุขที่แท้จริงกัน

สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

     นิพพานนั้นไม่ได้หมายถึงความตายอย่างที่เข้าใจกัน เป็นการตายจากกิเลสทั้งปวง เมื่อดับกิเลสได้แล้ว ก็ไม่ต้องมาเกิด ไม่ต้องมาทำกรรมและรับผลของกรรม จริง ๆ นิพพานนั้นไม่สูญไปไหนแต่มีโลกของนิพพานอยู่

    ท่านผู้รู้หลายท่านได้พูดถึงความตายว่า "ความตาย ก็คือการเปลี่ยนบ้าน" สำหรับคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ การเปลี่ยนบ้านก็คือการเปลี่ยนภพ เปลี่ยนร่างนั่นเอง

    คนเรียนหนังสือกับสมาธิเป็นของคู่กันอยู่แล้ว

    ความสุขเกิดจากการปฏิบัติธรรม ตามที่เข้าใจนั้น...ถูกต้องครับ.

    คำที่ถูกของที่เขียนผิด/พิมพ์ผิด ปุถุชน