ความเห็น 3533

มาฟังเกี่ยวกับความสุขที่แท้จริงกัน

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.11
เขียนเมื่อ 

     ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการปฏิบัติธรรม (ธรรมชาติ) หากไม่ฝืนหรือทำลายธรรมชาติ ก็เป็นความสุข เช่นการมองว่าเราแก่ลงทุกวันเป็นธรรมชาติ แต่ถ้าหากไปฝืนก็คือผ่าตัดดึงนั่น อัดไอ้นี่ สุดท้ายเกิดอันตราย หรือไม่ก็ไม่เป็นธรรมชาติ อันนี้ไม่สุขก็คือทุกข์ (ไม่ได้เทศน์นะ) การที่เราอยากจะฝืนธรรมชาติก็คือกิเลส ส่วนธรรมะก็คือเครื่องมือขัดเกลากิเลสที่พระพุทธองค์สั่งสอนไว้

    ทีนี้ถ้าจะเพิ่มสุขต้องทำไงก็คือลดกิเลส จะเป็นการลดทุกข์ นั่นคือสุขจะมีเพิ่มขึ้น คงามสุขสูงสุดคือธรรมชาติมากที่สุดผมรายละเอียดเรื่องนี้ที่ลองเข้าไปแลกเปลี่ยนรู้กันบ้างนะ การจัดการความรู้ (ปัญญา) เพื่อความสุข 

     นิพพานไม่ได้หมายถึงความตาย แต่เป็นภาวะหลุดพ้น (ไม่มีทั้งสุขและทุกข์) ครับ