บันทึกเพื่อการทำงาน ประกันคุณภาพ KM ลปรร..

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประโยชน์ของ Gotoknow มีมากกว่าที่ผมเขียนแน่นอนครับ

     ขอเขียนเรื่องเป้าหมายต่อนะครับ เป้าหมายต่อมาคือ ปกติปีหนึ่งผมก็ทำงานมาก (วันหนึ่งเกิน 8 ชั่วโมงก็แล้วกัน) แต่ผลงานมีไม่มากและไม่เป็นรูปธรรม (ความจริงเป็นรูปธรรมที่เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมก็มีบ้าง ความรู้ใหม่ก็เป็นนวัตกรรมด้วยครับ) เท่าที่ควร บันทึกในบล็อกนี้สามารถเก็บผลงานได้ดีกว่า Portfolio เสียอีก (ถ้าผู้บริหารเรียกหา Portfolio ผมจะให้เข้าไปที่ Gotoknow) ดังนั้นใช้ในด้านประกันคุณภาพ (การศึกษา)

     ปีหนึ่งผมทำวิจัยก็มาก ถ่ายรูปก็เยอะ แต่หาเอกสารไม่ค่อยเจอ (จัดเอกสารไม่เป็นระเบียบ ถ้าประกวด 5 ส. คงตกแน่ แต่ที่ภาควิชาฯ ผม 5 ส./ศ. อยู่แล้วครับ คือ สมลักษณ์,สุริศักดิ์,สิริลักษณ์,ศิริพงษ์,ศุภลักษณ์ แถมด้วย 3 ลักษณ์ และ 3 ศักดิ์ด้วยครับ..ฮา) ถ้ามี Gotoknow ผมก็เอาไว้ใช้เก็บผลงานวิจัยสะสมไปเรื่อย มีรูปใส่ไว้ด้วย  ใครจะติดตามงานวิจัยก็ง่าย

     ปีหนึ่งผมออกหน่วยฯ Mobile Unit คงจะไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง คงเก็บอะไรดี ๆ มาเล่าให้ฟังแน่

     ถ้าผมสอนหนังสือ (นิสิตก็หลับหมด เพราะไม่ได้สอนนิสิต) ผมก็จะใช้ Gotoknow สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนให้เกิด B2B มากกว่า F2F ครับ....

    ผมทำงานกับผู้เลี้ยงผึ้ง ก็จะใช้เวทีนี้ในการลปรร. และนำ KM ไปใช้ในการจัดการกลุ่ม

    ผมพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ และขุมความรู้ที่มีอยู่ในตัวเองให้คนอื่นทราบ ในลักษณะของ Knowledge Assets หรือ Storytelling หรือ เล่าเรื่องที่เป็น Success story

    ผมเชื่อว่า ประโยชน์ของ Gotoknow มีมากกว่าที่ผมเขียนแน่นอนครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)