บล็อกของ Steve Denning ซึ่งเป็น Guru ด้าน Storytelling พูดถึงความสำคัญของเรื่องเล่าเร้าพลังไว้ที่ http://stevedenning.typepad.com/steve_denning/2005/10/why_storytellin.html

ประโยคเด่นที่ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ควร Quote ไว้ในบล็อกคือ “…leaders establish credibility and authenticity through telling the stories that they are living…”