วันนี้ครูอ้อยไม่ได้บันทึกเลยสักเรื่องเดียว  เนื่องจากภารกิจมากมายที่จะต้องทำ  มีดังนี้

1.  นักเรียนจะสอบปลายภาค  ต้องปิดคอร์สและเก็บคะแนนตามที่ได้เสนอไว้ในบันทึกเรื่อง  ความสำเร็จในการให้คะแนนนักเรียนอย่างมีคุณธรรม

2.  ต้องจัดทำการบ้านส่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย  เรื่อง  ความรู้คู่คุณธรรม : จรรยาบรรณในอินเทอร์เนต

3.  เจ้านายเรียกให้ช่วยแปลภาษาอังกฤษจากแฟกซ์

ครูอ้อยเลือกข้อ 2 

  • เพราะในขณะที่ทำข้อ 2 นั้น  เป็นเวลาว่างของครูอ้อย 
  • นักเรียนก็มาหาที่ห้องพักได้ 

และไม่เลือกข้อ 3

  • เพราะ  อีกตั้งหลายวันจึงจะใช้ข้อมูลนี้ 

เลยปฏิเสธเสียงหนักแน่นเลย  " ไม่ว่าง  ต้องทำงานค่ะ "

ถ้า  งานของครูอ้อยมี 3 อย่าง  แต่เลือกได้เพียง 1 อย่างเท่านั้น

ข้อที่เลือกนั้น  ถูกใจครูอ้อย 

  • เพราะพรุ่งนี้มีงานส่งที่สมบูรณ์แบบ 
  • มีรูปเล่มรายงานแสนสวย 
  • มี CD เรียบร้อย  ต้องพิเศษสุดสุด 
  • เพราะเป็นรายงานที่ต้องส่งท่านอธิการมหาวิทยาลัย  ท่านคือ  ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์  แสงสุข

แต่ถ้าครูอ้อยเลือก ข้อ 3  งานของครูอ้อยก็ไม่เสร็จ  แล้วใครจะรับผิดชอบชีวิตการศึกษาของครูอ้อย  ยิ่งตามน้องๆเขาไม่ทันด้วย

เหตุผลที่ครูอ้อยเลือก ข้อ 2  อาจจะดูว่าครูอ้อยเห็นแก่ตัว  ใช้เวลาราชการทำงานส่วนตัว  แต่  จุ๊จุ๊  ท่านอื่นๆเขาก็ทำเหมือนกัน

และทั้งสัปดาห์ครูอ้อยก็ทำงานราชการหมดทุกวันเลย