ดิฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมกลุ่มผลิตแตงโมศรีสงครามโดยคุณเตือนใจ บุพศิริ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549 ณ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

                           Nakornpanom25

                                 คุณเตือนใจ

     แตงโมที่นี่ดีอย่างไร

  • วางตลาดได้นานถึง 2 สัปดาห์คุณภาพไม่เปลี่ยน
  • รสชาติดี
  • เนื้อไม่แน่น
  • รับประกันคุณภาพทุกผลเพราะมีการคัดเกรดก่อนวางตลาด
  • ได้รับตัว Q ได้รับการรับรองคุณภาพ

        Nakornpanom25         Nakornpanom25

                แปลงแตงโม                          การผสมเกสรแตงโม

     ก่อนที่จะสามารถผลิตแตงโมคุณภาพมีความปลอดภัยมีการจัดการความรู้ในกลุ่มผู้ผลิต มีการทดลองตลอดเวลาและที่ประทับใจคือมีการช่วยเหลือกันผลิตแตงโมให้ได้คุณภาพทุกราย  ทุกฤดูกาสลผลิตมีการนำผู้ผลิตที่ดีมาเล่าให้ฟังและผู้ที่มีปัญหาการผลิตมาเล่า เพื่อแก้ไขในฤดูกาลผลิตต่อไปทุกครั้งตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมา โดยมีการลปรร.ความรู้เชิงปฏิบัติร่วมกัน ทำให้คุณภาพแตงโมใกล้เคียงกัน จนเป็นที่กล่าวขวัญและผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพแตงโมศรีสงคราม