ถอดบทเรียนตำบลแข็งแรง

ต้องมี ภาวะผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นต้นแบบที่ดี ไม่เป็นหนี้สิน ไม่มัวเมาอบายมุข ครอบครัวต้องดี มีความอบอุ่น ขยัน อดทน ลูกน้องและลูกบ้านถึงจะเชื่อถือ ถ้ามีจุดนี้การทำงานจะประสบความสำเร็จ

วันที่ 27-28 กันยายน 2549 มีโอกาสร่วมทำงาน โครงการ การพัฒนาตำบลแข็งแรงต้นแบบ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ เมืองไทยแข็งแรง ” ที่จัดโดยกองแผนงาน กรมอนามัย จัดที่ โรงแรมวรบุรีอโยธยา คอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าประชุม ประมาณ 25 คน ประกอบด้วยอบต. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก จ.อ่างทอง และพิจิตร โดย  บรรยาย และสาธิต เรื่อง การนำการจัดการความรู้มาใช้ในการถอดบทเรียนเรื่อง พัฒนาตำบลแข็งแรงตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง  

-          สาธิต การทำstory telling  คุณวิมล(กองแผน) เป็นผู้เล่าเรื่อง การทำโครงการยุติธรรมชุมชน คุณกุ้ง(สำนักส่งเสริมฯ) เป็น note taker ฉัตรลดาทำหน้าที่เป็นfacilita ter จากนั้น คุณประสิทธิ์ นายกฯอบต.เนินมะกอก จ.พิจิตร เล่าถึงความสำเร็จในการมีนโยบาย และแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนตำบลแข็งแรง ต้องมี ภาวะผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นต้นแบบที่ดี ไม่เป็นหนี้สิน ไม่มัวเมาอบายมุข  ครอบครัวต้องดี มีความอบอุ่น ขยัน อดทน ลูกน้องและลูกบ้านถึงจะเชื่อถือ ถ้ามีจุดนี้การทำงานจะประสบความสำเร็จ นอกจานี้ท่านยังมีประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานต่างๆมากมาย เช่น ประธานสมัชชาแรงงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วิทยากรให้กับโรงเรียนหลายโรงเรียน ใช้การประสานงานสิบทิศ ทำให้มีเครือข่ายมากมาย มีความสามารถในการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนมาพัฒนาตำบลจากหน่วยงานต่างๆได้ กระตุ้น ชักชวนนายกฯด้วยกันในการพัฒนาตนเอง และสอนงานแบบพี่สอนน้อง เป็นผู้ใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งหมดนี้ทำให้เราประทับใจมาก และคิดว่าเป็นโชคดีของชาวเนินมะกอกเป็นอย่างยิ่ง 

บทเรียนที่ได้จากการทำงานครั้งนี้พบว่า

-      การให้แนวคิด และหลักการ KM. เล็กน้อย ไม่ยาวมากนัก ก่อนแบ่งกลุ่มเล่าเรื่อง พบว่าทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้ดีกว่าปฏิบัติเลย

-          การสาธิต และให้ฝึกจนครบกระบวนการ จากธารปัญญา จนถึงบันไดแห่งการเรียนรู้ ทำให้เห็นประโยชน์ และเข้าใจว่าทำ KM. ไปเพื่ออะไร

-          ถ้าจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงต้องเป็นกลุ่มไม่ใหญ่นัก และเวลาที่เหมาะสมควรเป็น 3 วัน

-          การเตรียมผู้เข้าอบรมที่ตรงกับประเด็นในการถอดบทเรียนมีความสำคัญมาก คือต้องหา คุณกิจ ตัวจริงให้ได้

-          ต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมทีมงาน ทั้งทีมวิทยากร moderater note takerและ ทีมสนับสนุน

-          การดำเนินงานตำบลแข็งแรงผู้เข้าอบรมถ้าเป็นผู้บริหารจะมีประสบการณ์การทำงานด้านการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนการดำเนินงาน ส่วนผู้ปฏิบัติงานจะมีประสบการณ์ในเรื่องการได้รับการเรื่องพัฒนาตำบลแข็งแรง และการสร้างการมีส่วนร่วม ส่วนเรื่องการทำฐานข้อมูลยังหา คุณกิจ ตัวจริงไม่พบ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องAAR. กันต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมอุดมปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#เมืองไทยแข็งแรง

หมายเลขบันทึก: 52613, เขียน: 29 Sep 2006 @ 16:24 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 08:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

รออ่านตอนถอดบทเรียนด้วยนะคะ
เขียนเมื่อ 

ขอนำบทความไป Link เพื่อเผยแพร่ต่อที่ website ของ ศูนย์อำนวยการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง ด้วยครับ

ตาม link นี้

http://www.htsmc.or.th/HT_Main/km.aspx