ลง ubuntu แล้วต้องทำไรบ้าง

แก้พาสเวิร์ด root เผื่อว่ามีปัญหาอะไรจะได้เข้าเครื่องด้วยสิทธิ์ root ได้

  1. เปิดเทอร์มินอล พิมพ์ "$sudo passwd root"
  2. ใส่พาสเวิร์ดของเรา 1ครั้ง
  3. ใส่พาสเวิร์ดของ root

The Perfect Setup - Ubuntu 6.06 LTS Server

 

http://www.howtoforge.com/perfect_setup_ubuntu_6.06