• วันที่ 10 - 12 ต.ค.2548 ก็ถึงเวลาของการฝึกอบรม Internet for e-Office รุ่นที่ 2 ใครเป็นใครบ้างเชิญชมได้จากในภาพ ทั้งสวยทั้งหล่อมากันครบทีม ขมักเขม้นเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เป็นแบบนี้ อ.ไอศูรย์ & อ.อ้น บอกได้คำเดียว...สู้โว๊ย !!! ...
  • เหมือนอย่างที่ปฏิบัติกันในรุ่นก่อน ๆ ขอเชิญทุกท่านเข้ามาสอบถาม แสดงความคิดเห็น ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านทาง Blog แห่งนี้ได้โดยพลัน...

           ขอบคุณครับ
      อ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
อาคารฐานความรู้ ชุมพรออนไลน์