สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 3 (กระทรวงศึกษาธิการ) ลพบุรี

การจัดการความรู้ในสตรข.3 KM

สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 3 (กระทรวงศึกษาธิการ) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รับผิดชอบสนับสนุน และประสานงานการตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 5 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรีและชัยนาท

เริ่มดำเนินการบริหารจัดการความรู้ภายใน สตรข.3  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 เพื่อเป็นการรวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในสำนักงานฯ และภายในเขตตรวจราชการที่ 5 สนใจความคืบหน้าในการดำเนินการ คลิ๊กที่ http//www:inspection3.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในเขตตรวจราชการความเห็น (0)