ภาพบันทึกความทรงจำและบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาทีมฯ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ ณ ห้องประชุม รพ.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง วันที่ 10 ตุลาคม 2548