เช้าวันนี้ได้รับเมล์จากต่างแดน  มีอยู่ที่เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่อง การจัดฉาก   ทำให้ฉุกคิดและเตือนสติ  เกี่ยวกับการทำงานร่วมในนามคณะจิตอาสาฯ  เพื่อไม่ประมาทขอเขียนไว้เพื่อเตือนสติ

                           จัดฉาก คำนี้น่าจะมาจากการแสดงเกี่ยวกับภาพยนต์  หากแต่ระยะหลัง   ผู้คนนำมาพูดเกี่ยวกับการทำงาน ว่า คุณได้ทำจริงหรือเปล่า  เมื่อเวลาเจ้า หรือเจ้านาย หัวหน้างาน ผู้มาศึกษามาดู มานิเทศน์งาน   ไม่ได้ทำหรือทำไม่มาก  เลยจัดฉาก

                           จัดฉากหากคุณเคยทำงานมาเป็นอย่างดี  ทำงานกันมาต่อเนื่อง การจะทำให้งดงามได้ หากใครว่าคุณหรือหน่วยงานจัดฉากก็อย่าไปเคือง เพราะเขาอาจไม่รู้จัก  ยุคนี้ที่ไหน ๆ ใครต่างมีกล้องภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ยุคนี้มีการสื่อสารกันมาก หากไม่สื่อก็ไม่มีใครรู้ ประการสำคัญว่าลงมือทำงานอย่างจริงจังตั้งใจ เหมาะสมหรือไม่ เหนือสิ่งอื่นใด อย่าลืมคำว่า การมีส่วนร่วมไว้ด้วย 

ข้อคิดที่รับฝากมากจากต่างแดน.......

การนำผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายตองเหลืองมาแสดงออกถึงความ สามารถและภูมิปัญญาของเขาให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ยังถือว่าเป็นการให้เกียรติพวก เขาด้วย จัดให้เขาสอนภาษาตองเหลืองให้กับคณะผู้ทำงาน พวกเขามีปัญญาสูงที่ซึม ซับภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาคำเมือง ภาษาม้ง พวกเรามีความเป็นอยู่ดีกว่าเขา จึง มีความคิดที่ว่า เราน่า จะเรียนภาษาของเขาได้ และวิธีการเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งนั้น วิธีที่ดีที่สุด คือ การเรียนด้วยวิธีธรรมชาติ คือการใช้ชีวิต การทำกิจกรรม ร่วมกับเจ้า ของภาษาทุกวัน ๆ บ่อย ๆ นั่นเอง ส่วนโครงสร้างทางไวยากรณ์นั้นกำลังเร่งทำอยู่คะ

ภาษาทุกภาษาในโลกมีวิวัฒนาการ ภาษาตองเหลืองเก่า ๆ นั้น ไพเราะเพราะมาก น้ำเสียงยามที่เขาพูดนั้น นุ่นนวล เยือกเย็น บ่งบอกอะไรได้หลาย ๆ อย่าง แต่ภาษาเก่าเก่า ก็กำลังเปลี่ยนแปลงกลายไป จึงอยากให้มีตองเหลืองสูงอายุร่วมกันจรรโลงภาษาไว้ โดยคณะทำงานจิตอาสาเป็นแกนนำ ................