เป็นข้อคิดดีๆ   จาก forward mail  จาก....เพื่อนคนหนึ่ง

" ...คน ก็เป็นเหมือนวงกลม
มีหลายด้านให้มอง
มี 360 องศา ให้เดินค้นหา   มองเห็น
แต่......คนเรามักจะหยุดอยู่แค่องศาแรกที่มองเห็น

และยึดติดว่าสิ่งที่เห็น     สิ่งที่รู้ในด้านนั้น
เป็นทุกอย่างของคน คนนั้น ไปเสียทั้งหมด
แต่เมื่อคน คนนั้นเริ่มหมุน

เปลี่ยนมุมมอง ทิศทาง ให้ได้ดู ได้เห็น ได้รับรู้บ้าง

กลับบอกว่าเขา - เปลี่ยนไป

ฉะนั้น    การจะรู้จัก.... คบหากับใครสักคน
ต้องเดินวนให้ครบ 360 องศา    ก่อน .. ใช่มั้ย

ถึงจะสามารถรู้ได้ว่าคน    คนๆ นั้นมีกี่มุม... ...ให้ได้มอง..."

แต่...ในความเป็นจริง   
เราไม่สามารถทำความรู้จักใครได้ครบทุกด้าน 
ต่อให้เดินวนรอบ 360 องศาแล้วก็ตาม   
เพราะแต่ละคนย่อมมีพื้นที่...ในวงกลมมากน้อยแตกต่างกัน    
และบางทีเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ซ่อนเร้น   
เรา....คงต้องยอมรับในความแตกต่าง   
ยอมรับ...และทำใจในสิ่งเราไม่อาจรู้  

ว่ามีอะไรซ่อนอยู่...ในใจคน