ข้อเสนอถึง คปค.ในการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาด้านสังคม

วันนี้ จึงอยากเห็น คปค กับการแก้ปัญหาสังคมเพราะหากสังคมอ่อนแอเราจะยังคงเห็นการปฏิรูปการปกครองอีกในอนาคต เรียกร้องให้มีการจัดตั้ง "คณะที่ปรึกษาด้านสังคม" เพื่อให้คำปรึกษาและจัดทำนโยบายที่จำเป็นต่อการพัฒนาสังคม เพื่อไม่ให้การแก้ปัญหาสังคมต้องหยุดชะงัก........และต้องกลับมาเริ่มสานงานใหม่

      หลังจากที่มีการปฏิรูปการปกครองฯเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมา จนกระทั่งมาถึงวันนี้ ได้มีคำสั่งของ คปค.ในฐานะคำสั่งของรัฐาธิปัตย์จำนวนมากที่ถูกประกาศเพื่อจัดทำระบบของการจัดการบริหารประเทศให้เข้าที่เข้าทาง

          ในบรรดาคำสั่งทั้งหมด มีคำสั่งของ คปค.ที่ 7/2549 เรื่องการจัดส่วนงานและการแบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบ ลงวันที่ 20 ก.ย. 2549 โดยมีสาระสำคัญว่า เพื่อให้การบริหารงานของ คปค. เป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน จึงแต่งตั้งบุคคลประกอบกันเป็นคณะที่ปรึกษาตามคำสั่งดังกล่าว  ๓  ชุด ก็คือ (๑) คณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ (๒)คณะที่ปรึกษาต่างประเทศ และ (๓)คณะที่ปรึกษาฝ่ายการเสริมสร้างสมานฉันท์ และความเป็นธรรมในสังคม

           จะเห็นได้ว่า ความตั้งใจในการจัดทำระบบของการบริหารอยู่ในกรอบของเศรษฐกิจ กรอบของพันธกิจในทางระหว่างประเทศ และ การสร้างความสามัคคี ทั้งหมดเป็นกลไกเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในระหว่างที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืน

         แต่...... เรากำลังลืมนึกไปว่า ปัญหาที่ยังคงแทรกอยู่และต้องการการแก้ไขอย่าง "ต่อเนื่องและจริงจัง" ก็คือ ปัญหาสังคม โดยเฉพาะ ปัญหาด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว ซึ่งมีมากมายและก็อยู่ในภาวะเรื้อรังมานาน

        ก่อนเกิดการปฏิรูปสังคมไทยอยู่ในสภาพอ่อนแออย่างสุดขีด ไม่ใช่ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เท่านั้น ปัญหาความแตกแยกในสังคมก็เกิดจากความไม่เข้มแข็งของสังคม

        ปัญหาของเด็ก เยาวชน ครอบครัวในสังคมไทย ทั้ง ปัญหาจากสื่อที่สร้างทุกขภาวะให้กับสังคม ปัญหาสื่อลามก ปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาเรื่องบริโภคนิยม ปัญหาเรื่องวัตถุนิยม ปัญหาด้านการศึกษาของเด็ก เยาวชน ปัญหาสิทธิมนุษยชน ปัญหาอย่างเช่นกรณีของเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ปัญหาการค้ามนุษย์ และอื่นๆอีกมากมาย......

         วันนี้ จึงอยากเห็น คปค กับการแก้ปัญหาสังคมเพราะหากสังคมอ่อนแอเราจะยังคงเห็นการปฏิรูปการปกครองอีกในอนาคต เรียกร้องให้มีการจัดตั้ง "คณะที่ปรึกษาด้านสังคม" เพื่อให้คำปรึกษาและจัดทำนโยบายที่จำเป็นต่อการพัฒนาสังคม เพื่อ "ไม่ให้" การแก้ปัญหาสังคมต้องหยุดชะงัก........และต้องกลับมาเริ่มสานงานใหม่

       ตอนนี้เกิดสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยแล้ว มีองค์กรพัฒนาเอกชนที่พร้อมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาสังคม มีวงนักวิชาการที่พร้องมกระโดดลงมาช่วยเสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคม อย่าปล่อยให้หายไป.........

          เสนอทางเลือกสองทาง ที่ปรึกษาที่เป็นคณะของ "คน" คู่ขนานกับ การเปิดพื้นที่ของสื่อ (เช่น gotoknow) เพื่อสร้าง "คณะที่ปรึกษา"ในรูปของประชาคมออนไลน์ เพื่อทำให้เกิดการนำเสนอข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และจำเป็นต่อการพัฒนาสังคม นอกเหนือจากทั้งสามเรื่อง

        อาจารย์แหววและอาจารย์จันทรวรรณ มาช่วยกันทำให้เกิดเว็บไซต์ที่ปรึกษาด้านสังคม "ก่อน" ดีไหม แล้ว ส่งเว็บนี้ไปยัง คปค เพื่อบอกว่า สังคม ต้องการ "คณะที่ปรึกษาด้านสังคม" ที่มีข้อมูลว่า ทำไมต้องมีและมีอย่างไร

        ถ้าจะขอให้ gotoknow แปลงร่างเป็นเว็บเพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะด้านปัญหาสังคม น่าจะดีนะครับ เพราะเท่ากับว่า เรากำลังสร้างแนวปฏิบัติในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

        ว่าแต่ ใครมีปัญหาสังคมที่อยากให้เกิดการแก้ไขและพัฒนาบ้าง มานำเสนอกันดีกว่าครับ จะได้นำเสนอไปยัง คปค กัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องราวระหว่างทางแห่งความรู้

คำสำคัญ (Tags)#ที่ปรึกษา#สังคม#ครอบครัว#เยาวชน#เด็ก#ปัญหา#การเมือง#ปฏิรูป#การปกครอง

หมายเลขบันทึก: 52249, เขียน: 28 Sep 2006 @ 02:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เริ่มต้นเสนอแนะการจัดการสังคมให้แก่ คปค. เลยเนาะ ก็เห็นด้วยค่ะ

แต่ที่อยากจะทำความเข้าใจว่า โกทูโน เป็นประชาคมวิชาการค่ะ โดยความชัดเจนของแนวคิด เสียงของเราจะดัง อย่างที่ คปค. ต้องหันมามองเอง แต่ในไม่ช้า พวกเขาก็จะจากไปแล้ว

กลุ่มที่เราจะต้องตะโกนให้เขาได้ยิน ก็คือ (๑) รัฐบาลใหม่ (๒) คณะยกร่างรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญถาวรจะต้องเอื้อต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว มากกว่าเดิมที่เป็นอยู่ในฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐