เทคนิคการถ่ายภาพให้สวย

เทคนิคการถ่ายภาพให้สวย

ในการถ่ายภาพให้สวย นั้นจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายอย่าง ตามประสบการณ์ของผู้เขียนนะคะ ประการแรกเลย คือ กล้อง ถ้ากล้องสวย ตั้งโหมดถ่ายภาพอะไร ภาพก็ออกมาสวยได้  ประการที่สอง องค์ประกอบของภาพ ได้แก่ วิว แสง บุคคล จะต้องเหมาะสมกัน ได้เหมาะเจาะ จะทำให้ภาพออกมาดูดีได้ ประการที่สาม คือเทคนิค และประสบการณ์ของนักถ้ายภาพที่จะต้องมี ในเรื่องของมุมกล้อง การจัดฉาก ท่าทางของตัวแบบ อย่างไรทำให้ภาพออกมาดูดี ไว้ ว่าง ๆ จะนำรูป มือสมัครเล่นที่ เคยถ่ายมาให้ดูนะคะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัชราภรณ์ วังมนตรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ กล้องดี มุมสวย แสงดี ต้องบวกใจและความคิดของคนถ่ายด้วยนะคะ บางครั้งไม่จำเป็นต้องอาสัยองค์ประกอบให้มากนะคะ เป็นคนหนึ่งที่ชอบถ่ายภาพแบบไม่มีการเน้อองคืประกอบนะคะ ทุกภาพถ่ายเพราะใจที่อยากมองนะคะตามแนวคิดที่ตัวเองอยากเห็นนะคะ