ถอดบทเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดทำวิจัยเรื่องการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคกลางตะวันตก โดยใช้โรงเรียนบ้านหนองผือ เป็นกลุ่มตัวอย่าง หรือ เวทีเสวนา ส่วนหนึ่งของการวิจัยจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน โดยได้รับทันสนับสนุนจาก สกว.

การเสวนา เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์  - ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อย ผมบอกครูว่า

เราเดินมาถูกทางแล้ว มีปัญหาก็แก้กันไป ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

จิ๋ว...แต่แจ๋ว นะครับ

เขียนเมื่อ 

.... ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ... ดีใจกับทุกๆๆ ท่าน....นะคะ ....ร.ร.หนองผือ..ได้... เป็นที่ศึกษาวิจัย....เชิิงคุณภาพ .....นะคะ ...ท่านผอ. ชยันต์  สบายดีนะคะ

เขียนเมื่อ 

บ  ว   ร  คือ  หัวใจของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ไม่ว่าจะขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่....เป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารนักสู้จ้ะ

ครูกับหมอ  เป็นพันธมิตรกันนะคะอาจารย์  

การพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุด  น่าชื่นใจว่าปัจจุบัน  ปัญหาหนึ่งปัญหาเราไม่ได้แก้ไขคนเดียว เราไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไป  แต่เรายังมีเพื่อน  มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน

ร่วมกันพัฒนาเพื่ออนาคตของชาติค่ะ

เขียนเมื่อ 

นักวิจัยหน้าคุ้นๆๆครับ...

มาจากกำแพงแสนครับ ....รั้วเดียวกันกับอ.ขจิตเลย


เขียนเมื่อ 

ดูเหมือนว่ามาจากคณะศึกษาศาสตร์ครับ