‘คปค.’ยันอนุมัติงบปี50ได้ในปีนี้

‘คปค.’ยันอนุมัติงบปี50ได้ในปีนี้
                  ออกแถลงการณ์ยืนยันจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพ และจะอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2550 ให้เสร็จ ในปีนี้             พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ลงนามในแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549 แจ้งว่า คปค.มีนโยบายจะดูแลให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ จะธำรงไว้ซึ่งระบบเศรษฐกิจเสรี เปิดกว้างให้เอกชนมีบทบาทนำในกิจกรรมเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมกิจกรรมการลงทุน ของเอกชน ทั้งจากในและต่างประเทศ สนับสนุนการส่งออก และดูแลการไหลเข้าออกของเงินทุนอย่างให้เป็นไปโดยเสรี             นอกจากนี้ คปค.จะดูแลให้การอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายและลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2550 เสร็จสิ้นภายในปี 2549 เพื่อให้สามารถเริ่มเบิกจ่ายได้เต็มขอบเขตตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 เป็นต้นไป และจะเร่งดำเนินการลงทุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัว ของเศรษฐกิจในโครงการต่าง ๆ ที่รอยู่ โดยเร็ว             ทางด้าน นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จัดทำเป็นงบประมาณแบบขาดดุล โดยจะสามารถจัดเก็บรายได้จำนวน 1.4 ล้านล้านบาท แต่วงเงินรายจ่ายและรายการงบประมาณจะปรับใหม่จากเดิมที่ตั้งเอาไว้ 1,476,000 ล้านบาท และสัดส่วนการขาดดุลนั้นต้องไม่เกิน 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี             แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงการคลังและ คปค. วันที่ 26 กันยายน 2549 กระทรวงการคลังทำโมเดลงบประมาณแบบขาดดุล ให้เลือก 3 แนวทาง คือ การทำงบขาดดุล 7 หมื่นล้านบาท จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัว 3.9%             กรณีงบขาดดุล 1 แสนล้านบาท ส่งผลให้จีดีพีขยายตัว 4.2% และกรณีที่งบขาดดุล 1.5 แสนล้านบาท จะส่งผลให้จีดีพีขยายตัว 4.5% โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่าวงเงินทุก 5 หมื่นล้านบาท จะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ 0.2% ซึ่งที่ผ่านมามีการหารือตัวเลขงบประมาณรายจ่ายปี 2550 เบื้องต้นได้ข้อสรุปที่ 1.476-1.5 ล้านล้านบาท             ขณะที่ยอดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2550 ซึ่ง มีวงเงินประมาณ 3.6 แสนล้านบาท ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้ได้มากกว่า 85% เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ                 พล.ท.พลางกูร กล้าหาญ โฆษก คปค. เปิดเผยว่า กรอบงบประมาณรายจ่ายนั้น จะเน้นไปที่เรื่องการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม และการกระตุ้นเศรษฐกิจ             ขณะที่ นายบัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จะต้องปรับประมาณการเศรษฐกิจปี 2550 ใหม่ จากเดิมคาดการณ์ไว้ 4-5.3% เพราะเดิมคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไป 9 เดือน แต่ ครั้งนี้วงเงินขาดดุล และกรอบการใช้จ่ายจะเปลี่ยนไป วงเงินขาดดุลใหม่ไม่สูง ไม่น่าจะกระทบฐานะการคลังในระยะยาว โพสต์ทูเดย์  26  ก.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#งบประมาณ

หมายเลขบันทึก: 52069, เขียน: 27 Sep 2006 @ 09:13 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)