เลี้ยงโคแบบพอเพียง

แปลงหญ้าในป่าไผ่ ให้คนและโคได้พึ่งพา

การทำแปลงหญ้าในป่าไผ่

แปลงหญ้าในป่าไผ่ที่สวนป่าครูบาสุทธินันท์

           เมื่อวันที่  23  กันยายน 2549 ได้ไปร่วมกิจกรรมไหว้ครู มอบตัวเป็นศิษย์กับครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์  ที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  และได้ถือโอกาสเดินเยี่ยมชมสวนป่าไปในตัว โดยมุ่งความสนใจไปที่แปลงหญ้าเป็นพิเศษ  เนื่องจากมีแปลงหญ้าที่ปลูกผสมผสานในป่าไผ่ที่เจริญเติบโตได้ดี ครูบาท่านบอกว่า การปลูกแบบนี้ทำให้ต้นหญ้าได้รับแสงรำไรแล้วโตเร็ว ลำต้นและใบของหญ้าไม่แข็งมาก  โคชอบกิน  นอกจากนี้ทั้งหญ้าและไผ่ก็มีประโยชน์เกื้อกูลแก่กันและกันหญ้าทำหน้าที่เป็นพืชคลุมดินรักษาความชื้นรอบ ๆ กอไผ่  ส่วนใบไผ่ที่ร่วงหล่นก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้หญ้า   ดังนั้นถ้าเกษตรท่านใดที่มีป่าไผ่ก็สามารถที่จะปลูกหญ้าผสมผสานไว้สำหรับเลี้ยงโคได้ด้วย  นอกจากนี้ใบไผ่ยังสามารถนำมาเป็นอาหารให้โคได้อีกด้วย  ท่านอาจารย์วันชัยแห่งฐานบ้านส้มกบบอกว่าโคชอบกินใบไผ่ตงมากเป็นพิเศษ  ที่สำคัญหน่อไม้ยังเป็นอาหารสำหรับคนและสามารถขายสร้างรายได้อีกด้วย

             นอกจากนี้ยังมีแปลงหญ้าที่ปลูกในแปลงไม้พื้นเมืองที่หญ้าเจริญเติบโตได้ดีอีกเช่นกัน  ทำให้เห็นได้ว่า  การปลูกหญ้าผสมผสานในป่าธรรมชาติสามารถทำได้ดี เป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์พืช วัชพืช และอาหารสัตว์ไว้ในป่าให้หลากหลายและเพียงพอกับความต้องการได้เป็นอย่างดี

            ขอบคุณค่ะ

            พันดา  เลิศปัญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโค

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 52064, เขียน: 27 Sep 2006 @ 08:48 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)