วันนี้ เวลา 09.00 น. ดร.สุวัฒน์ฯ และภรรยา หัวหน้าคณะฯ เดินทางถึงน่าน ร่วมหารือภารกิจการจัดการศึกษา กับผู้อาสุโสน้อยใหญ่ใน จ.น่าน ด้วยสำนึกดี ประการสำคัญเรามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                         24 ก.ย.2549  เราได้รับข่าวสารจาก ดร.ยุวดีฯ ว่า ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพฯ  เสด็จประเทศฝรั่งเศส ช่วง 17-22 ก.ย.มีโอกาสถวายเอกสาร ป.โท และ ป.เอก แ้ละได้พูดกับพระองค์

                          ทุกภารกิจใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรค   การทำงานเข้าใจกับคนแวดล้อมในสังคม  กับผู้รับ กับผู้ปฏิบัติไม่ง่าย  หากไม่ีมีความหนักแน่นเห็นท่าว่าอยู่เฉย ๆ ดีที่สุด  ไม่ต้องยุ่งยากใจ

                          สังคมไทยหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่ตำแหน่งว่าราชการสูง ชอบเดา ๆ ว่า เป็นการทับซ้อน เป็นเรื่องภาพซ้อนภาพ เป็นการสร้างภาพ   ก็งง ว่า คิดกันได้อย่างไร  เราทำบุญรู้ได้อย่างไรว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ ที่เห็น ๆ กันอยู่ก็สบายใจกัน    หรือว่าใครทำบุญต้องสร้างกันหมด   ผู้คนในสังคม หากมองว่าอะไรก็แอบแฝงไปหมด เห็นท่าว่าจะต้องไปตรวจจิต

                           การหารือวันนี้ทราบว่าจะพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้แนวทางจัดการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และพี่น้องตองเหลือง ที่ขับเคลื่อนมาต่อเนื่อง อย่างจริงจังตั้งใจดี ของคณะจิตอาสามาดี

                           กลางเดือน ส.ค.2549 มีภารกิจต่อเนื่องที่ได้รับการสนับสนุน มีการนำเสนอข่าวโดยลุงจ่าฯ ที่เว็ป นสพ.เสียงชาวน่าน ตามลิ๊งค์ท้ายนี้ครับ http://www.chownan.com/webboard/generate.cgi?content=0019&board=board

                            การหารือได้ อ.มาลินีฯ ถ่ายเอกสารข้อมูลตามข้อเสนอจาก ดร.ยุวดีหรือพี่อ้อย และ อ.มาร์ค  ยังได้รับข้อมูลจาก ผอ.สุมนต์ฯ ที่ อ.สิริลักษณ์ฯ เคยนำมาให้เรา  มี ผอ.รร.ภูเค็งฯ  บ้านห้วยหยวก ผช.ผอ.กศน.น่านและ อ.เอื้องฯ ร่วมทั้งผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพ คือ ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล ปัจจุบันเป็นผู้บริหาร รร.นันทบุรีฯ   คุณอุดม พมจ.น่าน คุณสุเมธฯ ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 25  ผบ.ประเสริฐ ป้ำกระโทก  ร่วมหารือแลกเปลี่ยนได้แนวทางให้ ผอ.กศน.เป็นหัวหน้าทีมร่างหลักสูตรจัดการศึกษา  โดยมี ผอ.สุมนต์ฯ เป็นเลขาฯ ส่วนเด็ก จบ. ป.6 ให้  รร.ศึกษาสงเคราะห์รับดูแล  และมีบทเรียนจากอดีตมาอย่าให้เกิดซ้ำ  เด็กก่อน ป.6  รร.ศึกษาสงเคราะห์ฯ จัดโครงการเปิดรั้วโรงเรียนร่วมกับ รร.ภูเค็งพัฒนา  ให้นักเรียนอยุ่ใกล้บ้านและ รร.ภูเค็งพัฒนา  จะรับเด็กมาอยู่หอพักของทาง รร.ตามโครงการฯ เทอมหน้า น่าสนใจ