ถกงบปี"50 วันนี้-คลังคาดขาดดุลแสนล. ย้ำเก็บรายได้ 1.4 ล้านล้าน-มั่นใจคลอดด่วนจี๋ 1 ต.ค.

ถกงบปี"50 วันนี้-คลังคาดขาดดุลแสนล. ย้ำเก็บรายได้ 1.4 ล้านล้าน-มั่นใจคลอดด่วนจี๋ 1 ต.ค.
นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังพร้อมด้วยกรมจัดเก็บภาษี 3 กรม คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ได้ยืนยันประมาณการรายได้ที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณ 2550 ที่ 1.4 ล้านล้านบาท เท่าเดิมที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ แต่ในส่วนของประมาณการรายจ่ายต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงบประมาณที่เป็นผู้ดูแลรายละเอียด ซึ่งในวันที่ 26 ก.ย.นี้ 4 หน่วยงานหลักประกอบด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะสรุปรายละเอียดของการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2550 เพื่อเสนอต่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ต่อไป    อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ในขณะนี้ที่คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ในปี 2549 ต่ำกว่าเป้าหมาย 24,177 ล้านบาท รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงมีความเป็นไปได้    ที่ยังต้องจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล ส่วนจะขาดดุลเป็นจำนวนเท่าใดต้องพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งการจัดทำงบประมาณตามกรอบแนวทางเดิมย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้แน่นอน ก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวว่า สำนักงบประมาณจะเสนอกรอบวงเงินรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2550 ที่ 1.5 ล้านล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายตามกรอบของรัฐบาลเดิมที่จัดทำไว้ คือ งบชำระหนี้ งบประจำ และงบ ผูกพัน ซึ่งรวมเป็นเงิน 1.4 ล้านล้านบาท และมีการจัดทำงบกลางเพิ่มเติมอีก 1 แสนล้านบาท ทำให้งบประมาณรายจ่ายรวมมีวงเงินทั้งสิ้น 1.5 ล้านล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่ที่ส่วนราชการเสนอมาที่เป็นโครงการเดิมที่มีผลผูกพันยังคงเดิม แต่ในส่วนที่เป็นโครงการใหม่จะจัดสรรออกมาเป็นงบกลางจำนวน 1 แสนล้านบาท เท่ากับว่าเป็นการขาดดุลงบประมาณเพียง 1.5% ของจีดีพีเท่านั้น โดยให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาว่าโครงการใดสมควรดำเนินการหรือไม่อย่างไร นายศุภรัตน์ กล่าวว่า สำหรับรายได้ของกรมจัดเก็บภาษีทั้ง 3 กรม ในปี 2550 มีจำนวน 1,499,800 ล้าน บาท ประกอบด้วย กรมสรรพากร ต้องจัดเก็บรายได้จำนวน 1,126,000 ล้านบาท   กรมสรรพสามิต ต้องจัดเก็บ 285,800 ล้านบาท   กรมศุลกากร จัดเก็บ 88,000 ล้านบาท   ส่วนหน่วยงานอื่นที่นำส่งรายได้เข้าคลัง มีจำนวน 152,200 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้จะไม่มีรายได้เพิ่มจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแต่อย่างใด เนื่องจากในปี 2550 กระทรวงการคลังไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใด ๆ   อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมการหักการคืนภาษีทุกประเภทและการจัดสรรรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว ทำให้ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ อยู่ที่ 1.4 ล้านล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2549 จำนวน 65,000 ล้านบาท   นายสมชัย สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการทำกรอบงบประมาณปี 2550 ว่า ขณะนี้ สศค. ได้เตรียมข้อมูลทั้งงบประมาณรายจ่ายและรายรับ เสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุตัวเลขวงเงินงบประมาณได้ ต้องรอการประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ  เพื่อดูรายละเอียดในวันที่ 26 ก.ย. หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากคิดว่าจะได้ข้อสรุปในวันที่ 26 ก.ย. และเชื่อว่าจะ สามารถอนุมัติงบได้ทันในวันที่ 1 ต.ค. 2549

ข่าวสด  แนวหน้า  กระแสหุ้น  26  ก.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#งบประมาณ

หมายเลขบันทึก: 52068, เขียน: 27 Sep 2006 @ 09:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)