เพลงมาลีแดนสรวง

                                 ฉันเพลินวิญญาณสำราญฤทัย                 ชมสวนเพลินใจวิไลชวนชื่นหนักหนา

           ลำดวนอังกาบ กุหลาบมณฑา                                       บุหงาเฟื่องฟ้า   บุปผางามซึ้งตรึงใจ

                                ลัดดา ยี่สุ่น พิกุลฉันชม                           กาหลง ลั่นทม ภิรมภ์ชมช่อกล้วยไม้

          จำปี ยี่เข่ง เร้าเร่งฤทัย                                                  ขจรสดใส บานชื่น สั่นไหวตามลม

                                คัดเค้า สายหยุด พุดซ้อน                        อโศกเร่าร้อน  รักซ้อน ชื่นชม

          ดาวเรือง เอื้องฟ้า กรรณิการ์ น่าชม                                   ภิรมย์สุขสันต์    

                                สารภี จำปีสวยสิ้น                                   ยามเช้า ซ่อนกลิ่น สวยงามดังถิ่นสวรรค์

            นมแมว ประดู่นั้นคู่อัญชัน                                            ประยงค์ บาหยัน สวยงามเฉิดฉันท์จริงเอย 

                             


                     

                           ขอบคุณ YouTub