โครงการเมืองลุงสร้างสุข  เข้าสู่ปีที่ 2 มาหลายเดือนแล้ว  แต่คณะทำงานยัง

จัดทัพดับรูปลงแผงไม่เสร็จ เพราะบทเรียนจากปีแรกทำให้ต้องมาทบทวนการทำงาน 

ทั้งระบบ โครงสร้างและคณะทำงาน รวมถึงการหาเพื่อน หาเครือข่าย หาพื้นที่เป้า

หมายเพื่อการขับเคลื่อน ทั้งพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่ พื้นที่เดิม ยกระดับเป็นพี่เลี้ยงที่

เรียนรู้แนะนำ 

พื้นที่ ใหม่ทำข้อมูลเครื่อข่ายชวนเพื่อนมาช่วยทำงาน  หรือเอางานไปให้ทำ ซึ่งคาด

หวังว่าจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมีความสุขมากขึ้นในกิจกรรมหลักๆ คือ

จัดทำฐานข้อมูลเมืองลุงน่าอยู่

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นพื้นที่แบบอย่าง

 กิจกรรมการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

 ด้วยการจัดเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวิถีบริบทพื้นที่

 นำไปสู่คนทำงานมีคุณภาพด้วยการพัฒนาส่งเสริมทักษะคนทำงานให้มีคุณภาพ 

  เพื่อให้เกิดครอบครัวตัวอย่างเป็นแบบเป็นแนวทางสร้างสถาบันครอบครัว 


จิ้ม เบญจวรรณทำความเข้าในโครงการและเป้าหมาย 


      ท้ายที่สุดการหาความสุขร่วมกันของคนในพัทลุง ว่าคนเมืองลุงต้องการความสุข

แบบใหน อย่างไร เป็นการทำงานที่คนที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเมืองตัวจริงคิด

 ฝันอยากเห็นอยากเป็น  อยากไปและอยากอยู่  นั้นแนวทางที่คนทำงานได้ร่วมคิดจาก

พื้นที่แล้วมาถกกันในเวทีกรรมการ

       เสร็จจากการประชุมเจ้าของพื้นที่ชาวเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด เข้ามาทัก แล้ว

ชวนไปบ้านบอกว่า อยากให้ไปดูว่าสิ่งที่เขาอยู่เขามีความสุข  สุขในความพอเพียงและสุขในการแบ่งปัน

     นั้นคือที่ชวนไปเที่ยวบ้าน เพราะอยากแบ่งปันผลไม้ให้คนริมทะเลสาบได้ชิมลิ้มรส 

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ประชุมเสร็จแล้วมีความสุขที่สัมผัสได้ สุขที่ได้รับจากชุมชนคน

เทศบาลเขาหัวช้าง  นาม น้องเสาะ น้องกระปุก  สุดใจ  ช่วยราชการ


สุกคาต้น แต่ที่สุขกว่าคือสุขน้ำใจที่มอบให้หวาน แต่หวานน้อยกว่าน้ำเจ้าของสวนอร่อย กรอบ หวาน สามรส เขียวเหลืองแดงมีทั้งสมุนไพรและไม้ใบดอกปลูกพริกกลางอากาศ ใช้ขวดน้ำได้ทั้งประดับและผลผลิตสุกเขียวสุกแดง  
สุขแบ่งปัน สุขใจสุขในงานที่สร้างสุข