คำทักทายต่างๆ นอกจาก How are you?

How have you been?

How are things?

How's everything?

How's it going?

What's new?

 

เมื่อเขาถามเราว่า How are you?

ห้ามตอบว่า 
I'm having have a diarrhea. or
I'm having the runs. จู๊ดๆ
I'm having my period (เดี๊ยนเป็นเมนส์) มันจะลงรายละเอียดเกินไป ไม่มีใครอยากรู้ความเจ็บป่วยของเราหรอกน่า ทักกันตามธรรมเนียมนั่นเอง

ให้ตอบกลางๆ
Not very well 
Not bad
So So
Not so great

 และมีอื่นๆ อีกมากมายที่ให้ท่านเลือกตอบหากรู้สึกสบายดี

I'm good

Not too bad. How about you?

Wonderful.

Fantastic.

I'm doing okey.

Terrible

Top of the world

ลองเอาไปใช้กันนะคะ