ช่วงที่ไปช่วยพัฒนางานห้องบัตรโดยพยายามเปิดตา เปิดหู เปิดปาก และเปิดใจ(สำนวนหมอนุ้ย) ในสถานการณ์ขาดคนทำงาน(ลาออกไป 4 คน) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอารมณ์ของคนทำงาน และลดข้อร้องเรียนของผู้รับบริการจากการรอออกสิทธินานนั้น ได้ดำเนินการแก้ปัญหาไปบ้างบางส่วนแล้ว(ตามบันทึกนี้) แต่ยังมีคำถามหลายข้อที่ทีมเราเห็นโอกาสพัฒนา ดังนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ห้องบัตรถาม

            1.กรณีที่มีการซื้อยาโดยไม่ใช้แฟ้ม จะสามารถsetระบบให้ห้องยาสามารถบันทึกลงในระบบHome-c เลยได้หรือไม่ โดยไม่ต้องโทรมาให้ห้องบัตรลงให้

             2.ในการกรอกประวัติใหม่ชื่อ-นามสกุลคนไข้ไม่ชัดเจนบางครั้งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง กลับมาแก้ไขบ่อย ถ้าจะใช้internetฐานข้อมูลกลางเลข 13 หลัก เช็คร่วมด้วยได้หรือไม่

           3.ทำไมเจ้าหน้าที่จึงเก็บแฟ้มไว้เองโดยไม่ได้บันทึกยืมแฟ้ม ทำให้ห้องบัตรหาแฟ้มผู้ป่วยไม่เจอ ถูกผู้ป่วยร้องเรียน

           4.เจ้าหน้าที่เดินแฟ้มส่งผิดแผนก ต้องให้เจ้าหน้าที่ห้องบัตรไม่ตามหาแฟ้ม ทั้งที่ส่งตรวจถูกต้องแล้ว จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

           5.ปัญหาออกสิทธิ์ช้ามักเกิดในวันที่คนไข้เยอะ เช่น จันทร์และพฤหัส และกรณีมีเจ้าหน้าที่ลา เนื่องจากเวรเช้าขึ้นทุกคน ขึ้นเวรนอกเวลาเป็น OT ทั้งหมด(ยกเว้นผู้สูงอายุ 5 คน)ประกอบกับขาดคนอยู่แล้ว จะแก้ไขอย่างไร

   ลูกค้าถามห้องบัตร

            6.ผู้ป่วยที่งดอาหารมาจากบ้าน เพื่อมาเจาะเลือด จะออกสิทธิให้ก่อนได้หรือไม่

            7.ทำไมเด็กที่คลอดบำราศฯ ตั้งชื่อแล้ว ในแฟ้มก็มีชื่อแล้วแต่ไม่ได้ลงใน Home-c (หลายคน)

            8.ทำไมเวลาออกสิทธิต้องถามบริษัททุกครั้ง บางครั้งก็เขียนผิด พริ้นจากคอมพิวเตอร์เลยไม่ได้หรือ จะได้ไม่เสียเวลา

            9.ทำไมเจ้าหน้าที่ห้องบัตรให้ข้อมูลคนไข้ไม่เหมือนกัน ทำให้คนไข้สับสน (จุดออกบัตรคิว)

           10.คลีนิกพิเศษนอกเวลาทำไมต้องมาเข้าคิวยาวรอบัตรคิวตอน 15.00 น.ทั้งที่ตรวจจริง 17.00 น.ทำไมไม่จัดคิวให้เรียบร้อยตั้งแต่ออกใบนัด

        ทั้งนี้ไม่รวมคำถามที่เกิดจากการสื่อสารบกพร่อง ทั้งภายนอกและภายในห้องบัตร ซึ่งแก้ได้ด้วยการเปิดใจพูดคุยกัน

        เชิญร่วมตั้งคำถามและให้คำตอบ เพื่อลปรร.ค่ะ